Grums kommun – kvalitetssäkrar hela omsorgen

Grums kommun är en kommun som tidigt utnyttjat digital teknik för att förbättra, effektivisera och inte minst trygga sin verksamhet inom äldreomsorgen. För 13 år sedan införde de digitala lås för sin hemtjänst, något som dels skapade en lugnare arbetsmiljö för personalen men framför allt ökade säkerheten.

Margaretha Rudner, f.d.verksamhetschef på Grums kommun, berättar att hanteringen av brukarnas nycklar hade under en längre tid varit en utmaning för hemtjänsten i Grums kommun. Dels tog den fysiska hanteringen av nycklar ganska mycket tid, dels fanns det vissa risker kopplade till hanteringen som t ex att tappa bort nycklar eller att man tog med sig fel nyckel till en brukare.

Utmaning: Behov av ett system för uppföljning samt nyckelhantering integrerat med befintligt verksamhetssystem.

Lösning: Digital nyckelhantering och tid- och Insatsuppföljning.

Fördelar: En kvalitetssäkring av hela omsorgen.

Digitala nycklar i mobilen

Grums kommun har tidigt utnyttjat digital teknik för att effektivisera och förbättra sin verksamhet. Redan 2007 beslutade de sig för att använda digitala lås för att underlätta och säkerställa den tidskrävande nyckelhanteringen.

Tack vare de digitala låsen kan nu hemtjänsten öppna brukarnas dörrar med hjälp av en app i mobilen, istället för all tidskrävande hantering av de fysiska nycklarna. Detta innebär att personalen inte längre behöver lägga tid på att hämta nycklar, oroa sig för att de ska tappas bort eller att de ska ta med sig fel nyckel till brukaren.

Grums digitala låslösning omfattar, förutom mobilen, även en digital låsenhet som kompletterar det befintliga låset hos brukaren, samt ett IT-system som kallas för Phoniro Care. I systemet sköts bland annat behörighet och annan kontroll.

Ökad säkerhet den viktigaste vinsten

”Den digitala lösningen har inte bara frigjort mer tid, den har även medfört en lugnare och mindre stressfull arbetssituation för personalen”, berättar Margaretha. Den största vinsten är dock den ökade säkerheten, tycker hon. Det gäller både för hemtjänsten och för brukarna.
”Digitaliseringen av låset har gjort det möjligt att få kontroll på vem som varit inne hos brukaren och när. Något som i början kunde kännas lite som en övervakning, men som idag upplevs som en säkerhet även för personalen”, menar Margaretha.

Det ses även positivt av personalen att ett arbetsområde som inte alltid prioriteras, får modern teknik att jobba med. Det lyfter statusen på arbetet. Margaretha menar att välfärdsteknik är ett stort nytt område, där det kommer hända mycket framöver. Ökad säkerhet är den största drivkraften för att införa digitala lösningar, men teknik som bevarar individens integritet och möjlighet att klara sig själv tror hon också kommer få större betydelse framöver.

”För oss i Grums kommun är det oerhört viktigt att hänga med i denna tekniska utveckling. Vi tänker fortsätta att förbättra vår verksamhet med teknikens hjälp” avslutar Margaretha.

Just nu förbereder kommunen bland annat för ett införande av nattillsyn via digital kamera och digital signering av läkemedel.

Systemet från Phoniro har medfört en kvalitetssäkring i hemtjänsten. Vi ser brukartid, utförda besök och vem som utfört insatserna.

Margaretha Rudner
F.d. verksamhetschef, Grums kommun