Kiruna kommun – ökar säkerheten i hemtjänsten med digitala lås

Kiruna kommun är en kommun som väldigt tidigt satsat på att digitalisera processer och arbetsmoment i sin verksamhet. Med digitala nycklar har de bland annat kunnat effektivisera sina arbetsprocesser, reducerat stressfulla moment, samtidigt som de har minskat risker och skapat en tryggare tillvaro för både personal och brukare inom hemtjänsten.

Utmaning: Hemtjänstens omfattande och tidskrävande hantering av brukarnas nycklar.

Lösning: Digital nyckelhantering.

Fördelar: Effektivare arbetsprocesser, mindre stress, minskade risker och ökad trygghetför både personal och brukare.

Införandet av digital nyckelhantering

Sveriges nordligaste kommun, Kiruna, hade för tio år sedan en hel del utmaningar med att hantera alla brukares nycklar inom hemtjänsten.

Anki Medelid, enhetschef i Kiruna kommun, berättar att redan vid planeringen av hembesöken krävde nyckelhanteringen flera timmars arbete per vecka. Till varje brukare fanns det fem nycklar att hålla ordning på, som dessutom skulle fördelas på personalen utifrån dagens hemtjänstbesök. Att ta med fel eller tappa bort nycklar blev ett riskmoment. Även när en brukare behövde akut hjälp blev detta ett problem då det tog tid att hämta brukarens nyckel.

Enklare, effektivare och säkrare nyckelhantering

För att lösa problematiken med den omständiga nyckelhanteringen undersökte Anki vilka möjliga lösningar som fanns, och valde att testa digitala lås i ett av kommunens hemtjänstdistrikt. Den digitala låslösningen innebär att man monterar ett digitalt lås på insidan av brukarens ytterdörr, i anslutning till det vanliga låssystemet. Med hjälp av en mobil applikation kan hemtjänstpersonalen låsa upp dörren med en digital nyckel, dvs ingen fysisk nyckel behövs. Brukarna hanterar däremot låset på vanligt sätt, med nyckel utifrån och ett låsvred på insidan av dörren.

All information, som t ex när dörren öppnas och av vem, registreras och sparas i IT-plattformen Phoniro Care.

Vinsterna med digitala nycklar

Den nya tekniken gav flera positiva effekter för hemtjänsten i Kiruna. Med hjälp av de digitala låsen kan de nu mycket enklare, effektivare och framför allt mycket säkrare hantera brukarnas nycklar.

Behöver en brukare snabb hjälp har hemtjänstpersonalen mycket kortare inställelsetid än om de måste åka och hämta en fysisk nyckel. Personalen känner sig också mindre stressade i och med den förenklade nyckelhanteringen.

De digitala låsen gör det även möjligt att genomföra uppföljning och kontroll av hemtjänstbesöken. Brukaren får större säkerhet i och med att alla besök loggas i Phoniro Care, och det är fullt spårbart vilken person som varit inne hos brukaren och när.

Denna information blir ännu viktigare 2019 då kommunen kommer börja ta betalt utifrån utförd tid, vilket då enkelt kan följas upp i Phoniro Care.
Denna kontrollmöjlighet ökar även kvaliteten för brukaren, som givetvis endast vill betala för utfört arbete.

På dörrar där det av någon anledning inte går att installera digitala lås kommer hemtjänsten använda NFC-etiketter, för att kunna registrera besöken i Phoniro Care.

Digitaliseringsplaner

Kiruna kommun har flera inplanerade digitaliseringsprojekt framöver. Det är viktigt att alltid fortsätta att tänka nytt, tycker Anki.

Ett av hennes kommande projekt rör digital nattillsyn. Att kunna ersätta ett antal fysiska hembesök på natten med tillsyn via en kamera kommer inte bara underlätta hemtjänstens arbete, utan även öka säkerheten för personalen, inte minst på grund av de långa köravstånden i kommunen.

– Vi måste följa med utvecklingen annars hänger vi inte med. Det är jätteviktigt, säger Anki avslutningsvis.

Brukaren får större säkerhet i och med att alla besök loggas i Phoniro Care och det är fullt spårbart vilken person som varit inne hos brukaren och när.

Anki Medelid
Enhetschef, Kiruna kommun