Norrköpings kommun – med digital nyckelhantering i världsklass

Under år 2010-2011 testade en verksamhet i Norrköpings kommun digital nyckelhantering från Phoniro och efter utvärderingen som gjordes efter testperioden visade det sig att personalen var väldigt nöjda. År 2012 beslutade Norrköpings kommun att systemet skulle införas i hela kommunen.

Utmaning: Behov av ett system för uppföljning samt nyckelhantering integrerat med befintligt verksamhetssystem.

Lösning: Digital nyckelhantering och tid- och Insatsuppföljning.

Fördelar: En kvalitetssäkring av hela omsorgen.

Införandet av digital nyckelhantering

Peter Hermansson från Norrköpings kommun deltog under testperioden och var även med i uppstarten av den digitala nyckelhanteringen år 2012. Vid införandet bildade Norrköpings kommun en arbetsgrupp som bland annat bestod av Peter Hermansson, enhetschefer från verksamheterna och personal från personlig assistans. Denna arbetsgrupp planerade bland annat hur införandet och tidplanen skulle se ut. Peter berättar att de fick hjälp med låsmonteringen på brukarnas dörrar genom en låssmed i Norrköping. Låssmeden var effektiv och monteringen gick otroligt snabbt. Peter berättar att det i början fanns medarbetare som kände sig obekväma med hanteringen av mobiltelefonen på grund av ovanan, men nu när de är mer bekväma med arbetsverktyget upplever Peter en helt annan respons. Nu har de ju alltid nyckeln med sig och det innebär en kvalitetssäkring då vårdtagarna vet att det är rätt person som besöker dem. Peter vill rikta ett stort tack till alla medarbetare i verksamheterna som gett den digitala nyckelhanteringen en mycket god respons.

Positiva reaktioner

Peter tycker det är viktigt att hålla sig uppdaterad om hur tekniken utvecklas och vilka verktyg som tas fram på marknaden. Vi måste ha ett öppet tankesätt och fundera på hur teknik kan göra vår verksamhet bättre och samtidigt underlätta för personalen.

Personalen är lättad över att slippa bära omkring på den stora nyckelknippan.

Peter Hermansson
teknisk support, Norrköping kommun