Skurups kommun – mindre stress för personalen och ökad trygghet för brukarna

År 2012 beslutade Skurups kommun att digital nyckelhantering från Phoniro skulle införas. År 2013 valde man att utöka systemet med Tid- och insatsuppföljning.

Utmaning: Nyckelhanteringen tog tid, stressade personalen och var negativ för brukarnas upplevda kvalitet.

Lösning: Digital nyckelhantering och tid- och insatsuppföljning.

Fördelar: Personalen är mindre stressad och brukarna upplever en ökad trygghet.

Vi möter Anja Olofsson som arbetar som hemtjänstchef i Skurup kommun. Hon berättar att det är fantastiskt att slippa nycklarna. Personalen är mindre stressad och vårdtagarna upplever en ökad trygghet. I dag arbetar all personal med Phoniros Digitala Nyckelhantering och den vanliga nyckeln är mer sällsynt.

Installationerna av låsenheterna gick mycket bra tack vare gott samarbete mellan personalen, vårdtagare, närstående och professionella låssmeder. Hemtjänstpersonalen var engagerade i hela processen.

Vi genomförde även en utvärdering om systemet. Utvärderingen var mycket positiv och den visade bland annat att det var bra att hemtjänst-
personalen var med vid monteringen av enheterna hemma hos vårdtagarna. Det fick vårdtagarna att känna sig trygga. ”Vi startade med den digitala nyckelhanteringen 2012 och utökade systemet med tid- och insatsuppföljning” berättar Anja.

Utmaningar

Vi har stött på enstaka dörrar som varit tjocka och vi inte fått kontakt med Bluetooth i låsenheten. Vi har även stött på trånga lister och karmar, men i dessa lägen har vi kompletterat med en adapter från Phoniro. Vårt mål är att alla vårdtagare i Skurup kommun ska ha ett Phoniro Lock på sin dörr.

Tillsammans med vår hemtjänstpersonal, Skånelås AB och Phoniro har detta varit möjligt.

Personalens inställning

”Personalen är nöjd med systemet. De tycker det är skönt att slippa bära på tunga nyckelknippor. Arbetet har blivit mer effektivt då de slipper köra in till lokalen för att hämta och lämna nycklar. I början var en del i personal skeptiska. De fick extra mycket information och inställningen blev då mer positiv. När vi sedan väl börjande använda systemet insåg man att det var ett bra verktyg” avslutar Anja.

 

Sedan vi införde Phoniro Care inom hemtjänsten kan brukaren vara säker på att enbart behörig personal kommer in. Brukaren får snabbare insatser vid larm, då vi alltid har rätt nycklar med oss. Detta är två viktiga bitar för att skapa trygghet.

Anja Olofsson
Hemtjänstchef, Skurups kommun