Juridisk erklæring

Dette er en juridisk meddelelse og en generel meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger for ASSA ABLOY-koncernens websted (“”ASSA ABLOY””). På dette websted giver ASSA ABLOY online information. Når du går ind på og bruger dette websted, accepterer du at være juridisk forpligtet og overholde følgende vilkår og betingelser i denne Juridiske meddelelse og Politik til beskyttelse af personlige oplysninger.

Vi forbeholder os ret til at ændre eller til enhver tid afbryde ethvert aspekt eller enhver funktion på dette websted, herunder ansvarsfraskrivelsen og privatlivets fred, og sådanne ændringer træder i kraft straks efter, at der er offentliggjort eller ændret aspekt af dette websteds funktion eller den juridiske meddelelse og privatlivets fred er ændret.

OPHAVSRET, VAREMÆRKER OG VILKÅR FOR BRUG

Indholdet på dette websted (“Indholdet”), herunder, men ikke begrænset til, tekst, grafik, billeder, varemærker, brands, logoer og software, er beskyttet af immaterielle rettigheder. Ejerskab af Indholdet vil ikke blive videregivet til dig eller nogen bruger af dette websted, men forbliver hos ASSA ABLOY eller tredjeparter, der ejer Indholdet på dette websted.

ASSA ABLOY ejer navnene, der anvendes til virksomhedens forretning og navnene på virksomhedens produkter og services nævnt på dette websted, og disse navne er alle beskyttet af immaterielle rettigheder. Alle varemærker tilhører deres respektive ejere.

Du har tilladelse til at se, e-maile, downloade eller udskrive kopier af indholdet, men kun til personlig, ikke-kommerciel brug. Uautoriseret brug af Indholdet kan fortolkes som en overtrædelse af lovene om ophavsret, varemærker, og andre love. Når du sender via e-mail, downloader eller udskriver kopier af indholdet, skal du også inkludere alle ophavsretskendelser og andre erklæringer, der er inkluderet i indholdet, herunder eventuelle ophavsretlige erklæringer, der findes nederst på siden.

Indholdet må ikke gengives, transkriberes, opbevares i et hentningssystem, oversættes til et hvilket som helst sprog eller computersprog, genudsendes i enhver form eller på nogen måde (elektronisk, mekanisk, fotografisk, optaget eller på anden måde), videresælges eller omfordeles uden forudgående skriftlig samtykke fra ASSA ABLOY. Du må ikke sælge eller ændre Indholdet eller reproducere, vise, offentligt fremvise, distribuere eller bruge Indholdet på nogen måde til offentlige eller kommercielle formål. Du kan ikke sætte denne side eller dele af den i “rammer” på andre websteder, og du accepterer ikke at kopiere nogen del af denne side på en server. Du accepterer endvidere ikke at vise eller bruge navne, logoer eller varemærker tilhørende ASSA ABLOY i nogen form uden forudgående skriftligt samtykke fra ASSA ABLOY.

Brugen af Indholdet på et andet websted eller et andet computernetværksmiljø til ethvert formål er udtrykkeligt forbudt, selvom du må poste hyperlinks i HTML fra dit websted til dette websted, underlagt disse Vilkår for brug. Vi giver en ikke-eksklusiv, begrænset, tilbagekaldelig licens til at linke til dette websted. Du accepterer ikke at indsende links til dette websted, der kan være forbundet med reklame eller synes at være en godkendelse af en organisation, et produkt eller en tjeneste. Du accepterer ikke at poste links til dette websted på websteder, der med rimelighed kan betragtes som uanstændige, ærekrænkende, truende, groft fornærmende eller ondsindede. ASSA ABLOY forbeholder sig ret til at tilbagekalde denne licens eller din ret til at bruge bestemte links til enhver tid. Hvis ASSA ABLOY tilbagekalder denne licens, accepterer du at fjerne og deaktivere alle links til dette websted med det samme.

Hvis du bruger Indholdet på en måde, der ikke udtrykkeligt er tilladt i disse vilkår og betingelser, kan du krænke ophavsretlige love, varemærker og andre love. Hvis dette er tilfældet, tilbagekalder ASSA ABLOY automatisk tilladelsen til brug af dette websted og har ret til at kræve øjeblikkelig destruktion af kopier, der er foretaget af Indholdet. Eventuelle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet i disse vilkår og betingelser, er forbeholdt.

ERKLÆRING OM ANSVAR

ASSA ABLOY GIVER INGEN MENING OM DE RESULTATER, DER ER OPNÅET VED BRUG AF ELLER TILLID TIL DETTE WEBSTED ELLER INDHOLDET INDEHOLDT PÅ ELLER TILVEJEBRAGT VIA DETTE WEBSTED. SÅ BRUG AF DETTE WEBSTED ER PÅ EGEN RISIKO.

ASSA ABLOY LEVERER DETTE WEBSTED OG DETS INDHOLD OG TJENESTER “SOM DET ER” UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, UDTRYKKELIG, STILTIENDE ELLER LOVBESTEMT. I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, FRAFALDER ASSA ABLOY UDTRYKKELIGT OG SPECIFIKT ALLE GARANTIER, UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET, LOVBESTEMT ELLER PÅ ANDEN MÅDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR EJENDOM, SALGBARHED, IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEMANDS RETTIGHEDER OG EGNETHED TIL EN BESTEMT FORMÅL. ASSA ABLOY GIVER INGEN GARANTIER FOR KORREKTHED, PÅLIDELIGHED, FULDSTÆNDIGHED, KONTINUITET ELLER AKTUALITET AF INDHOLDET, TJENESTER, SOFTWARE, TEKST, GRAFIK, LINKS ELLER KOMMUNIKATION, DER LEVERES PÅ ELLER GENNEM BRUGEN AF DETTE WEBSTED. DU ER ANSVARLIG FOR AT TRÆFFE ALLE NØDVENDIGE FORHOLDSREGLER FOR AT SIKRE, AT INDHOLD, DU DOWNLOADER FRA DETTE WEBSTED, ER FRI FOR ENHVER COMPUTERVIRUS ELLER ANDEN POTENTIELT DESTRUKTIV COMPUTERKODE.

ASSA ABLOY og enhver person eller virksomhed, der er associeret med ASSA ABLOY, er ikke ansvarlig for skader af nogen art, som skyldes brugen af eller manglende evne til at bruge dette websted eller indhold, tjenester eller materialer, der leveres af dette websted (“denne beskyttelse” ). Denne beskyttelse omfatter alle krav, uanset om de er baseret på garanti, kontrakt, skadelige handlinger, strengt ansvar eller anden juridisk teori, selv om ASSA ABLOY var rettet mod muligheden for sådanne skader eller ej. Denne beskyttelse dækker alle tab, herunder, men ikke begrænset til, direkte, indirekte, særlige, tilfældige, følgeskader, eksemplariske og straffende skader; skader som følge af kropsskade eller mord; tabt fortjeneste; og skader som følge af tabte data eller forretningsforstyrrelser.

Links til andre websteder og annoncer

Dette websted kan indeholde links til tredjepartswebsteder. Disse links er udelukkende givet for din bekvemmelighed og repræsenterer ikke en godkendelse fra ASSA ABLOY af indholdet indeholdt i eller leveret af sådanne tredjepartswebsteder. Dette websted er ikke ansvarlig for indholdet af tilknyttede tredjepartswebsteder; Vi hverken gennemgår, kontrollerer eller overvåger materialerne fra tredjepartswebsteder, og vi giver ikke nogen meninger om indholdet, rigtigheden eller legitimiteten af materialer på disse tredjepartswebsteder.

Hvis du beslutter at tilgå tilknyttede tredjepartswebsteder fra dette websted, skal du gøre det på eget ansvar. Brugen af tredjepartswebsteder er underlagt Vilkår for brug for disse tredjepartswebsteder, herunder deres fortrolighedspolitikker.

Hvis dette websted beslutter at inkludere tredjepartsannoncer, kan sådanne annoncer indeholde links til andre websteder. Medmindre andet er angivet, støtter dette websted ikke noget produkt eller fremsætter nogen meninger vedrørende indholdet, rigtigheden eller legitimiteten af materiale, der er indeholdt i eller tilgængelig via link fra enhver annonce på dette websted.