Bæredygtighed og kvalitet

Vi tager ansvar

Hos Phoniro tager vi ansvar. Integration af kvalitetskriterier og bæredygtighedsaspekter i hele vores forretning er godt for kunder, medarbejdere og samfund.

 • Bæredygtighed kræver et fælles engagement
  • Ved at samarbejde og dele ideer og kreativitet kan vi nå vores mål
  • Alle vores medarbejdere skal handle i overensstemmelse med ASSA ABLOYs bæredygtighedsstrategi, som omfatter miljøhensyn, udvikling og fremme af bæredygtige produkter, sundhed og sikkerhed, socialt ansvar og overholdelse af vores forretningspartnere.
 • Vores bæredygtighedsprogram for 2025 supplerer ASSA ABLOY-koncernens langsigtede klimaforpligtelse til at fastsætte videnskabeligt baserede mål i overensstemmelse med Parisaftalen.

 
ASSA ABLOYs bæredygtighedsarbejde

Hvis du vil vide mere om ASSA ABLOY Groups bæredygtighedsprogram og bæredygtighedsarbejde, anbefaler vi et besøg på koncernens bæredygtigheds- og innovationswebsted (oplysningerne er på engelsk). 

Miljø

Phoniro opfylder interessenternes behov og miljøkriterier.

 • I samarbejde med vores kunder kan vi producere og levere den bedst mulige løsning med fokus på velfærdsteknologi
 • Phoniro udvikler løbende vores medarbejderes kompetencer til at opfylde vores miljøkriterier
 • For at øge bevidstheden om bæredygtighedsspørgsmål tilbyder vi korte, interaktive onlinekurser for medarbejdere og giver dem mulighed for at handle
 • Vores miljøteams i divisionen hjælper os med at operere på en mere effektiv, innovativ og bæredygtig måde
 • Phoniro er tilknyttet El-Kretsen i Sverige AB og overholder således bekendtgørelsen om producentansvar for elektrisk udstyr (SFS 2014:1075, 2014:1078) og bekendtgørelsen om producentansvar for batterier (SFS 2008:834)
 • Phoniros plan for Science Based Targets fokuserer på foranstaltninger til køb af elektronik og mekanik samt energiforbrug under produktbrug hos kunden. 
 • Phoniros miljømæssige aspekter
  • Bæredygtig sourcing af elektronik og metaller
  • Energiforbrug
  • Genbrug og genbrug af produkter og materialer
  • Hensyntagen til miljø- og bæredygtighedsaspekter i produktudvikling

Avfallshantering & återvinning

 • Phoniros produkter indeholder elektronik og batterier, så det er vigtigt, at de bortskaffes korrekt i overensstemmelse med love og regler. Når produkterne er udtjente, skal de indsamles, sorteres og transporteres til modtagelsesstedet for e-affald, batteriindsamlingsstedet eller det nærliggende genbrugscenter på en miljømæssigt smart og sikker måde. Phoniros produkter indeholder elektronik og batterier, så det er vigtigt, at de bortskaffes korrekt i overensstemmelse med love og regler. Når produkterne er udtjente, skal de indsamles, sorteres og transporteres til modtagelsesstedet for e-affald, batteriindsamlingsstedet eller det nærliggende genbrugscenter på en miljømæssigt smart og sikker måde.

 • Hvis det er nødvendigt, kan du kontakte myndighederne eller et lokalt genbrugscenter for instruktioner og information om håndterings- og genbrugsmuligheder.
 • Alle produkter, som Phoniro leverer til brug for slutkunder, og som er omfattet af WEEE-direktivet, er mærket med WEEE-symbolet (den overstregede tønde). Produkter, der er omfattet af WEEE-direktivet, afleveres på indsamlingsstedet for e-affald. 
 • Lithium-batterier klassificeres som farligt gods, da de kan forårsage skade på mennesker, miljø eller miljø, hvis de ikke håndteres korrekt. Der er særlige bestemmelser for mærkning, emballering og transport af brugte lithiumbatterier samt emballering og transport af beskadigede og defekte lithiumbatterier. Hvis det er nødvendigt, kan du få flere oplysninger om lovkrav og regler fra MSB – Den svenske civile beredskabsstyrelse. 

Kvalitet

Phoniro opfylder kundernes behov og kvalitetskriterier

 • Vi har en bred ekspertise inden for ældrepleje, og hvordan velfærdsteknologi kan bruges til at understøtte og forbedre driften af vores kunder
 • Vi har veletablerede samarbejder med udvalgte partnere og et godt omdømme i markedet, hvilket fører os til gode og langvarige relationer til vores kunder
 • Vi udvikler løbende vores medarbejderes viden og kompetence til at opfylde vores kvalitetsmål
 • Tredjeparts certificeret system i henhold til den nyeste standard inden for ISO 9001
 • Mål
  • Reducerede omkostninger til kvalitetsmangel
  • Øget kundeloyalitet (NPS)
  • Høj leveringspræcision
  • Høj SLA-overholdelse
 

Vores værdier

Phoniro har aktiviteter i hele Norden, hvor vi er en vigtig arbejdsgiver, der skaber arbejdspladser.

 • Vores værdier og overbevisninger er en del af vores identitet.
  Vores tre kerneværdier er:
  • Empowerment – Vi har tillid til mennesker
  • Innovation – Vi har modet til forandring
  • Integritet – Vi står op for det rigtige
 • For os er det naturligt, at vi engagerer os i det samfund, vi opererer i. Vi arbejder tæt sammen med gymnasier og universiteter i de omkringliggende områder.