Øget uafhængighed og tryghed med GPS-alarmer

 Med en GPS-alarm kan borgeren opnå selvstændighed og øget velvære. Når borgeren bærer en GPS-alarm, kan de øge deres fysiske og sociale 
aktivitet uden at bekymre sig om at "fare vild".
Ingen oro med Phoniro GPS-larm

GPS-alarmer og mobile tryghedsalarmer til ældreplejen

Ved brug af GPS-alarmer kan borgeren hurtigt og nemt kontaktes og formedle en pålidelig position. En tryghed, der giver forudsætninger for øget selvstændighed, som igen giver en højere livskvalitet for borgeren. Med mobile demensalarmer og tryghedsalarmer kan du lokalisere en person, der er ude, hvilket giver plejepersonale i ældreplejen mulighed for at flytte fokus fra overvågning til sygepleje.

Vi har det alle godt med, at folk er aktive udendørs . Ved at supplere vores eksisterende tilbud inden for tryghedsalarmer med Posifons forskellige løsninger inden for GPS-alarmer og mobile tryghedsalarmer, skaber vi større mulighed for at imødekomme vores slutbrugeres individuelle behov og for at imødekomme fremtidens plejepersonales krav.

Produkter og tilbehør

Oplev vores udvalg af digitale nøglehåndteringsprodukter.

Produktblade, vejledninger og tips

Et unikt tilbud af velfærdsteknologi til ældrepleje

Oplev vores andre løsninger