Juridisk informasjon

Dette er et juridisk varsel og personvern generelt for ASSA ABLOY-gruppens område («ASSA ABLOY»). På dette nettstedet gir ASSA ABLOY deg online-informasjon. Ved å gå inn på og bruke dette nettstedet samtykker du i å være underlagt juridiske forpliktelser og overholde følgende vilkår og betingelser i denne juridiske merknaden og personvernerklæringen.

Vi forbeholder oss retten til å endre eller avslutte ethvert aspekt eller funksjon på dette nettstedet, inkludert ansvarsfraskrivelse og personvern, og slike endringer skal tre i kraft umiddelbart etter at det er lagt ut eller modifisert aspekt ved funksjonen til dette nettstedet eller den juridiske merknaden og personvernet er endret.

Opphavsrett, varemerker og bruksvilkår

Innholdet på dette nettstedet (heretter kalt «innhold»), som omfatter, men er ikke begrenset til tekst, grafikk og bilder, varemerker, merker, logoer og programvare, er beskyttet av lov om opphavsrett. Eierskapet til innholdet vil ikke bli videreformidlet til deg, eller noen bruker av dette nettstedet skal forbli hos ASSA ABLOY eller tredjeparter som eier materialet som er lagt ut på dette nettstedet.

ASSA ABLOY eier navnene som brukes for selskapets virksomhet og navnene på selskapets produkter og tjenester som er nevnt på dette nettstedet, og disse navnene er beskyttet av lover om immaterielle rettigheter. Alle varemerker eies av sine respektive eiere.

Du er autorisert til å vise, sende per e-post, laste ned eller skrive ut kopier av innholdet, men kun til personlig og ikke-kommersiell bruk. Uautorisert bruk av innholdet kan tolkes som brudd på lovene om opphavsrett, varemerke og andre lover. Hvis du laster ned innholdet, skriver ut kopier av det eller sender det per e-post, må du også inkludere opplysninger om opphavsrett og andre merknader som inngår i innholdet; dette omfatter også merknader om opphavsrett nederst på siden.

Innholdet må ikke gjengis, transkriberes, lagres i et søkesystem, oversettes til naturlige språk eller dataspråk, videresendes i noen slags form eller med noen slags midler (elektroniske, mekaniske, fotografiske, opptakstekniske eller andre), videreselges eller videredistribueres uten forutgående samtykke fra ENTREMATIC. Du kan ikke selge eller modifisere innholdet eller gjengi, vise, fremføre offentlig, distribuere eller på annen måte bruke innholdet på noen måte for offentlige eller kommersielle formål. Du kan ikke sette dette området eller noe av innholdet i det i «»rammer»», og du samtykker i å ikke kopiere noen del av dette området på en server. Du samtykker videre til ikke å vise eller bruke navn, logoer eller varemerker som tilhører ASSA ABLOY i noen form uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra ASSA ABLOY.

Bruk av innholdet på et annet nettsted eller et annet datanettverk for et hvilket som helst formål er uttrykkelig forbudt, selv om du kan legge inn hyperlenker i HTML fra ditt nettsted til dette nettstedet, underlagt disse vilkårene for bruk. Vi gir en ikke-eksklusiv, begrenset, gjenkallelig lisens til å lenke til dette nettstedet. Du samtykker i å ikke sende inn lenker til dette nettstedet slik at de kan bli forbundet med annonsering eller fremstå som en anbefaling av en organisasjon, et produkt eller en tjeneste. Du samtykker i å ikke legge ut lenker til dette nettstedet på noen nettsteder som med rimelighet kan anses som uanstendige, ærekrenkende, truende, grovt støtende eller ondsinnede. ENTREMATIC forbeholder seg retten til å på et hvilket som helst tidspunkt tilbakekalle denne lisensen generelt eller din rett til å bruke spesifikke lenker. Hvis ENTREMATIC tilbakekaller denne lisensen, samtykker du i å fjerne og deaktivere alle dine lenker til dette nettstedet umiddelbart.

Hvis du bruker dette innholdet på en måte som ikke er tydelig tillatt i disse bruksvilkårene, kan du overskride lover om opphavsrett, merkevarerettigheter eller andre lover. Hvis dette er tilfelle, tilbakekaller ASSA ABLOY automatisk tillatelsen til å bruke dette nettstedet, og har rett til å kreve umiddelbar destruksjon av kopier som er laget av noe av innholdet. Vi tar forbehold om alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt i disse vilkårene.

Ansvarserklæring

ASSA ABLOY GIR INGEN ERKLÆRINGER OM RESULTATENE FRA BRUK AV ELLER TILLIT TIL DETTE NETTSTEDET ELLER INNHOLDET PÅ ELLER GJENNOM DETTE NETTSTEDET. DU BENYTTER DEG DERFOR AV DETTE NETTSTEDET PÅ DIN EGEN RISIKO.

ASSA ABLOY LEVERER DETTE NETTSTEDET OG DETS INNHOLD OG TJENESTER «»SOM DE ER»» UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, DIREKTE, INDIREKTE ELLER LOVFESTET. I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, FRASKRIVER ASSA ABLOY SEG UTTRYKKELIG OG SPESIFIKT, ALLE GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, LOVFESTEDE ELLER PÅ ANNEN MÅTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR EIENDOMSRETT, SALGBARHET, KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. ENTREMATIC GIR INGEN LØFTER ELLER GARANTIER FOR NØYAKTIGHETEN, PÅLITELIGHETEN, FULLSTENDIGHETEN, KONTINUITETEN ELLER AKTUALITETEN I INNHOLD, TJENESTER, PROGRAMVARE, TEKST, GRAFIKK, LENKER ELLER KOMMUNIKASJON SOM FREMKOMMER PÅ ELLER GJENNOM BRUK AV DETTE NETTSTEDET. DU ER ANSVARLIG FOR Å IVERKSETTE ALLE NØDVENDIGE TILTAK FOR Å SIKRE AT EVENTUELT INNHOLD DU MOTTAR FRA DETTE NETTSTEDET ER FRITT FOR DATAVIRUS ELLER POTENSIELT DESTRUKTIV KODEMATERIALE.

ASSA ABLOY og enhver person eller selskap som er tilknyttet ASSA ABLOY skal ikke holdes ansvarlig for skader av noe slag som måtte oppstå på grunn av bruk eller manglende evne til å bruke dette nettstedet eller noe innhold, tjenester eller materiell som ytes på dette nettstedet eller dette nettstedet («denne beskyttelsen») . Denne beskyttelsen inkluderer alle krav, uansett om de er basert på garanti, kontrakt, skadelige handlinger, objektivt ansvar eller annen juridisk teori, selv om ASSA ABLOY var konstruert for muligheten for slike skader eller ikke. Denne sikringen omfatter alle tap, inkludert, men ikke begrenset til, direkte, indirekte, spesifikke, tilfeldige, påfølgende, eksemplariske og erstatningsrelevante skader; skader som skyldes personskader eller urettmessig død; tapte inntekter; og skader som skyldes tap av data eller forstyrrelser av driften.

Lenker til andre nettsteder og annonser

Dette nettstedet kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder. Disse lenkene er gitt kun av praktiske hensyn, og representerer ikke en godkjenning fra ASSA ABLOY av innholdet på slike tredjeparts nettsteder. Dette nettstedet er ikke ansvarlig for innholdet på lenkede tredjepartsnettsteder; du må ikke gjennomgå, kontrollere eller overvåke materiale fra tredjepartsnettsteder og gir ingen fremstillinger når det gjelder innhold, korrekthet eller legitimitet av materiale på disse tredjepartsnettstedene.

Hvis du velger å besøke eksterne nettsteder som det er lenket til på dette nettstedet, skjer det på din egen risiko. Bruk av tredjeparts nettsteder er underlagt deres Vilkår og betingelser for bruk for disse tredjeparts nettstedene, inkludert deres retningslinjer for personvern på disse nettstedene.

Hvis dette nettstedet bestemmer seg for å inkludere tredjepartsannonser, kan slike annonser inneholde lenker til andre nettsteder. Med mindre det er spesielt oppgitt, anbefaler ikke dette nettstedet noe produkt og gir ingen garantier for innholdet, nøyaktigheten eller legitimiteten i materialer som forefinnes på eller som det lenkes til i annonser på dette nettstedet.