GPS-larm för trygghet
och välmående

Med ett GPS-larm kan brukaren få en självständighet och ökat välmående. När brukaren bär ett GPS-larm kan de öka sin fysiska och sociala
aktivitet utan att oroa sig för att de ska ”gå bort sig”.
Ingen oro med Phoniro GPS-larm

GPS-larm och mobila trygghetslarm för äldreomsorg

Visst ska ett trygghetslarm fungera även utomhus? Framförallt är detta viktigt i samband med rehabilitering, i omsorgen av personer med demenssjukdom samt som stöd till personer med kognitiv funktionsnedsättning. Tillsammans med Posifons mobila trygghetslarm och GPS-larm erbjuder vi ökad trygghet för den aktive såväl som dennes anhöriga.

Med hjälp av GPS-larm kan man snabbt och enkelt ta kontakt och förmedla en tillförlitlig position. En trygghet som ger förutsättningar för ökad självständighet, vilket i sin tur ger högre livskvalitet för omsorgstagaren. Fördelarna är många, även för personal inom omsorgen. Med mobila demenslarm och trygghetslarm kan man lokalisera en person som är ute vilket ger omsorgspersonal i äldreomsorgen möjlighet att skifta fokus från övervakning till omvårdnad.

Vi mår alla bra av att människor är aktiva utomhus. Genom att komplettera vårt befintliga erbjudande med Posifons olika lösningar inom GPS-larm och mobila trygghetslarm skapar vi större möjlighet att möta de individuella behoven hos våra slutanvändare och att möta kraven från framtidens omsorgstagare. Posifons tjänster och produkter är flexibla, kan individanpassas och lätt ändras om behoven och kraven förändras. De mobila trygghetslarmen kan bäras runt halsen, handleden, i skon eller i bältet.

Vi kan alltså sammanfatta vårt erbjudande av GPS- och Trygghetslarm med att det ökar tryggheten, både för den aktive, anhöriga samt för personalen. Dessutom är de mycket enkla att installera. Smart helt enkelt!

Vill du veta mer om vår samarbetspartner Posifon? Klicka här.

Produkter och tillbehör

Upptäck vårt utbud av produkter för digital nyckelhantering.

Upptäck våra andra lösningar