Økt uavhengighet og trygghet med GPS-alarmer

Med GPS-alarm oppleves selvstendighet og økt velvære. Når brukeren bærer en GPS-alarm, kan de øke sin fysiske og sosiale aktivitet uten å bekymre seg for å gå seg bort.
Ingen oro med Phoniro GPS-larm

GPS-alarm og mobil trygghetsalarm for eldreomsorg

Ved hjelp av GPS-alarmer kan du raskt og enkelt ta kontakt og formidle en pålitelig posisjon. En trygghet som gir forutsetninger for økt selvstendighet, som igjen gir høyere livskvalitet for brukeren. Med mobile demensalarmer og trygghetsalarmer kan du lokalisere en person som er ute, noe som gir omsorgspersonell i eldreomsorgen mulighet til å flytte fokus fra overvåking til sykepleie.

Vi har alle godt av at folk er i aktivitet utendørs. Ved å supplere vårt eksisterende tilbud innen trygghetsalarm med Posifons ulike løsninger innen GPS-alarm og mobil trygghetsalarm, skaper vi større mulighet til å møte de individuelle behovene til våre sluttbrukere og til å møte kravene til fremtidige omsorgsmottakere.

Produkter og tilbehør

Oppdag vårt utvalg av digitale nøkkelhåndteringsprodukter.

Produktblad, guider og tips

Et unikt tilbud av velferdsteknologi for eldreomsorg

Oppdag våre andre løsninger