Bærekraft og kvalitet

Vi tar ansvar

Vi i Phoniro tar ansvar. Integrering av kvalitetskriterier og bærekraftsaspekter i hele vår virksomhet er bra for kunder, ansatte og samfunnet 

 • Bærekraft krever en felles forpliktelse
  • Ved å samarbeide og dele ideer og kreativitet, kan vi nå våre mål.
  • Alle våre ansatte skal handle i samsvar med ASSA ABLOYs bærekraftstrategi, som inkluderer miljøhensyn, utvikling og markedsføring av bærekraftige produkter, helse og sikkerhet, samfunnsansvar og overholdelse av våre samarbeidspartnere.
 • Vårt bærekraftsprogram for 2025 kompletterer ASSA ABLOY-konsernets langsiktige klimaforpliktelse om å sette vitenskapsbaserte mål i tråd med Parisavtalen.

ASSA ABLOYs bærekraftsarbeid
Hvis du vil vite mer om ASSA ABLOY-konsernets bærekraftprogram og bærekraftsarbeid, anbefaler vi et besøk på konsernets nettsted for bærekraft og innovasjon (informasjonen er på engelsk).

 

Miljø

Phoniro oppfyller interessentenes behov og miljøkriterier.

 • I samarbeid med våre kunder kan vi produsere og levere best mulig løsning med fokus på velferdsteknologi
 • Phoniro utvikler kontinuerlig kompetansen til våre ansatte for å oppfylle våre miljøkriterier
 • For å øke bevisstheten om bærekraftspørsmål, tilbyr vi korte, interaktive online kurs for ansatte og gir dem mulighet til å handle
 • Våre miljøteam i divisjonen hjelper oss med å operere på en mer effektiv, innovativ og bærekraftig måte
 • Phoniro er tilknyttet El-Kretsen i Sverige AB og følger således forordningen om produsentansvar for elektrisk utstyr (SFS 2014:1075, 2014:1078) og forordningen om produsentansvar for batterier (SFS 2008:834)
 • Phoniros plan for Science Based Targets fokuserer på tiltak for kjøp av elektronikk og mekanikk samt energiforbruk under produktbruk hos kunden. 
 • Phoniros miljøaspekter
  • Bærekraftig innkjøp av elektronikk og metaller
  • Energibruk
  • Gjenvinning og gjenbruk av produkter og materialer
  • Vurdering av miljø- og bærekraftaspekter i produktutvikling

Avfallshåndtering og resirkulering

 • Phoniros produkter inneholder elektronikk og batterier, så det er viktig at de avhendes på riktig måte i henhold til lover og forskrifter. Når produktene er ved slutten av sin levetid, må de samles inn, sorteres og transporteres til e-avfallsmottaket, batteriinnsamlingspunktet eller nærliggende gjenvinningsstasjon på en miljøsmart og sikker måte. Om nødvendig kan du kontakte myndigheter eller en lokal gjenvinningsstasjon for instruksjoner og informasjon om håndterings- og resirkuleringsalternativer.
 • Alle produkter som leveres av Phoniro for bruk av sluttkunder og som omfattes av WEEE-direktivet, er merket med WEEE-symbolet (det overkryssede fatet). Produkter som omfattes av WEEE-direktivet, leveres til innsamlingsstedet for e-avfall. 
 • Litiumbatterier er klassifisert som farlig gods, da de kan forårsake skade på mennesker, miljø eller miljø hvis de ikke håndteres riktig. Det er spesielle bestemmelser for merking, pakking og transport av brukte litiumbatterier, samt pakking og transport av skadede og defekte litiumbatterier. Om nødvendig kan du få mer informasjon om lovkrav og forskrifter fra MSB – The Swedish Civil Contingencies Agency. 

Kvalitet

Phoniro oppfyller kundenes behov og kvalitetskriterier

 • Vi har bred kompetanse innen eldreomsorg og hvordan velferdsteknologi kan brukes til å støtte og forbedre driften av våre kunder
 • Vi har et veletablert samarbeid med utvalgte partnere og et godt omdømme i markedet, noe som fører oss til gode og langsiktige relasjoner med våre kunder.
 •  
 • Vi utvikler kontinuerlig våre ansattes kunnskap og kompetanse for å nå våre kvalitetsmål
 • Tredjeparts sertifisert system i henhold til den nyeste standarden innen ISO 9001
 • Mål
  • Reduserte kvalitetsmangelkostnader
  • Økt kundelojalitet (NPS)
  • Høy leveringspresisjon
  • Høy SLA-overholdelse

Våre verdier

Phoniro har virksomhet i hele Norden, hvor vi er en viktig arbeidsgiver som skaper arbeidsplasser. 

 • Våre verdier og overbevisninger er en del av vår identitet.
  Våre tre kjerneverdier er:
  • Empowerment – Vi har tillit til mennesker
  • Innovasjon – Vi har mot til å endre oss
  • Integritet – Vi står opp for det som er riktig
 • For oss er det naturlig at vi engasjerer oss i det samfunnet vi opererer i. Vi samarbeider tett med høyskoler og universiteter i nærområdene.