Eldre og velferdsteknologi i en interessant undersøkelse

En ny interessant studie fra Ipsos er utført i nabolandet Norge som viser at 9 av 10 mener at utviklingen av tekniske hjelpemidler vil gjøre det tryggere å bo hjemme. De ser også for seg at de vil bruke mer tekniske hjelpemidler etter hvert som de blir eldre for å kunne bo hjemme så lenge som mulig. 75% av de spurte (1153 personer over 55 år) mener at videokommunikasjon med helsepersonell kan gjøre dem i stand til å være hjemme lenger.

Klikk her for å delta i den interessante undersøkelsen.