Tryggere og enklere med digitale nøkler

 I 2004 utviklet vi våre første nøkkelfrie låser for hjemmetjenesten, og i dag er låseløsningene våre tilgjengelige i flere enn 200 av Sveriges og Norges kommuner både innen hjemmetjeneste og spesielt bolig. 
digital-nyckelhantering-nyckelfri-hemtjänst-särskilt-boende

Hva er fordelene med digital nøkkelhåndtering?

Med digital nøkkelhåndtering tilbyr vi et totalt nøkkellfritt miljø med låsenheter til pleietagers private dør, fellesoppganger, søppelrom, lager, vaskerom og til dører på institusjon. Med våre smarte låseløsninger åpnes låsen med en digital nøkkel i personalets mobiltelefon, med full sporbarhet og den høyeste sikkerheten.

For de dørene hvor det ikke fungerer å installere et digitalt lås, tilbyr vi i stedet en digital nøkkelboks. Vi tilbyr også medicinskap for tryggere oppbevaring av legemidler. Selvfølgelig bruker våre digitale låser, nøkkelboks og medisinskap samme applikasjon for å åpne dem.

Nøkkelfri hjemmetjeneste
med digitale låser

Daglig håndtering av nøkler er et stort og kostbart problem i hjemmetjenesten. For å kunne yte hjemmehjelp trengs det ofte flere nøkler til hver leilighet eller hus. Nøkler kan lett mistes eller kopieres og er vanligvis ikke i hendene på rett person i en nødssituasjon.

Phoniro Lock er en digital lås som passer til de fleste dører i omsorgen. Med Phoniro Lock digital låseløsning kan standardnøkkelen erstattes med en digital nøkkel i personalets mobiltelefon og en låseanordning på innsiden av brukerens inngangsdør. Løsningen administreres og følges opp via IT-systemet Phoniro Care. Med Phoniro Lock vil det være enkelt for hjemmetjenesten å sørge for at de alltid har de riktige nøklene med seg. Administrasjon og reisetid går ned mens kvaliteten øker. Dette kan være grunnen til at Phoniro Lock allerede er installert i mer enn 125 000 nordiske hjem.

Nøkkelfritt på
institusjon

Med Phoniro Boliglås låses døren alltid opp for rett beboer på institusjonen, uten bruk av nøkler. Det øker tryggheten for beboerne og gir kommunen en mer effektiv, tryggere og mer moderne drift. Samtidig ivaretas beboernes personvern.

Det er ofte vanlig at beboerne som lever med demens velger feil dør og ender opp i leiligheten til en annen beboer, noe som skaper ubehagelige situasjoner for begge parter. Med Phoniro Boliglås kan beboerne selv gå inn i sin egen leilighet uten å måtte håndtere vanlige nøkler, samtidig som tilgang til øvrige leiligheter er beskyttet.

Sikker oppbevaring av legemidler

Det er en selvfølge at uvedkommende ikke skal ha tilgang til brukerens medisiner. Mange brukere har rusklassifiserte legemidler og preparater og det er dessverre vanlig at det oppstår svinn dersom legemidler oppbevares hjemme uten mulighet for låst skap. Låste medisinskap medfører imidlertid et nøkkelhåndteringsproblem for personalet.

For at legemiddeloppbevaringen skal skje på en trygg, sikker og effektiv måte uten å forårsake et nøkkelproblem, har vi utviklet Phoniro Medic som er et medisinskap hvor låsen håndteres av personalet med digital nøkkel.

nyckelfri-hemtjänst-särskilt-boende
digital-nyckelhantering-nyckelfri-hemtjänst-särskilt-boende-senior

”Brukerne får større trygghet da alle besøk loggføres i Phoniro Care, og det er fullt sporbart hvilken person som har vært inne hos brukerne og når.”

Se filmen og oppdag fordelene med nøkkelfri hjemmepleie

Produkter og tilbehør

Oppdag vårt utvalg av digitale nøkkelhåndteringsprodukter.

Produktblad

Et unikt tilbud av velferdsteknologi for eldreomsorg

Oppdag våre andre løsninger