Økt trygghet
med falldeteksjon

Med falldeteksjon får brukeren hjelp dersom de faller og ikke klarer å tilkalle hjelp via sin alarmknapp. Falldeteksjon gir også en ekstra trygghet for både pleietakere og personalet, da det gis en automatisk varsling når uhellet først har skjedd.
e-tillsyn nattillsyn digital tillsyn äldre kvinna med vårdpersonal

Fordelen med falldeteksjon?

Fallulykker forårsaker enormt mye lidelse for den som tilfeldigvis faller. Mange ganger faller eldre så ille at de ikke kan trykke på alarmknappen. Men med vår falldeteksjonsløsning sendes det automatisk et varsel slik at assistanse kan sendes ut mye raskere. Fordelen er åpenbar – redusert lidelse for den som falt.

Men hvordan fungerer det i praksis?

Å oppdage fall har tidligere vært en utfordring. Det har vært fare for falsk alarm dersom bruker legger seg litt for raskt ned eller sklir ut av rullestol eller lignende. Løsningen er Smile Fall, en alarmknapp som også har innebygget sensor. Teknologien som brukes i Smile Fall er basert på en unik algoritme, Fall Hunter, utviklet av det svenske selskapet Infonomy. Ved hjelp av Machine Learning og AI blir påliteligheten svært høy.

Oppdag våre andre løsninger