En sammenhengende systemarkitektur med integrasjon

 Med skreddersydde integrasjoner til de fleste fagsystemer på markedet, skapes en sammenhengende systemarkitektur i hele organisasjonen. Det reduserer risikoen for dupliserte registreringer, noe som fører til dobbeltarbeid og kan føre til feilregistreringer. 
Miljöbild_25

Hvordan fungerer Phoniro integrasjon?

Vi ønsker at alle skal kunne bruke Phoniro Care uavhengig av hvilke systemer som allerede finnes i kommunen. Derfor har Phoniro Care en godt strukturert integrasjonsløsning som kan utveksle informasjon med andre fagsystemer. På denne måten unngår man dobbeltarbeid.

Kjernen i Phoniro Integrasjon er en domenemodell basert på erfaringer fra pleie og sosial omsorg. Dette garanterer gode muligheter for å integrere Phoniro Care med ulike systemer i helse- og omsorgssektoren, både nå og i fremtiden.

Phoniro Integrasjon er basert på webtjenester. Løsningen har også generelle webtjenester som eksterne leverandører kan bruke for å utvikle integrasjoner med Phoniro Care. Nettjenestene har en enkel og oversiktlig struktur, som sammen med tilhørende dokumentasjon gjør det enkelt å jobbe med. Både innkommende og utgående XML-meldinger kan logges for høy sporbarhet og løsningen har også mulighet for utvidede loggingsmuligheter.

Oppdag våre andre løsninger