Trygg og uforstyrret søvn med digitalt tilsyn

Digitalt visuelt tilsyn via kamera er et av de kraftigste eksemplene på velferdsteknologi som gir gevinster for pleietaker, ansatte og organisasjoner.
Digital tillsyn nattillsyn äldre par

Hva er fordelene med digitalt visuelt tilsyn?

Digitalt tilsyn gir økt kvalitet og trygghet for brukeren da mange opplever at nattilsyn via kamera er mindre personvernkrenkende og bekymringsfullt enn å ha besøk av personalet midt på natten. Med digitalt nattilsyn unngår personalet risikoen for å vekke pasienten og stresset for personalet reduseres da besøket kun varer noen få minutter. De tekniske kravene er svært lave og det eneste som kreves av brukeren er en stikkontakt. Videostrømmen sendes kryptert via mobilt eller fastnett til personalet, og ingen videodata lagres.

Digitalt tilsyn er også fordelaktig på institusjoner. Personalet kan utføre tilsynet på en effektiv måte fra et sentralt sted på institusjonen. Fordelen for pleietaker av å slippe å bli forstyrret under søvnen er selvsagt like stor i egen bolig som på institusjon.

Digitalt tilsyn for en tryggere hjemmetjeneste

Tilsynsbesøk er en vesentlig del av hjemmetjenestens hverdag og en av de mest kostnadsdrivende. Vi tilbyr digitalt nattilsyn, en pakket løsning med velferdsteknologi hjemme hos brukeren som gjør personalet i stand til å øke kvaliteten, samt effektivitet og direkte brukertid. Alt innenfor rammen av Phoniro Care som sikrer et høyt nivå av sikkerhet, konfidensialitet og sporbarhet.

Digitalt nattillsyn for en uforstyrret søvn

Nattilsyn er en av de mest kostnadsdrivende sidene ved hjemmetjenesten fordi besøket bare varer noen få minutter, men med stor andel reisetid og dobbel bemanning. Med digitalt visuelt tilsyn kan personalet koble seg til et kamera på brukerens soverom via et nettbasert brukergrensesnitt.

Mange brukere opplever nattilsyn med kamera som mindre personvernkrenkende og bekymringsfullt enn å ha besøk av personalet på soverommet midt på natten.

Digitalt tilsyn på
institusjon

På samme måte som i ordinær bolig kan digitalt tilsyn med fordel også benyttes på institusjon. Fortjenesten for beboeren av å ikke bli forstyrret under søvnen er selvsagt like stor på institusjon som i vanlige boliger.

Ettersom løsningen er koblet til Phoniro Care, er den også nært knyttet til Phoniros Alarmsystem. Personalet kan utføre tilsyn effektivt fra et sentralt sted, noe som frigjør mer tid til andre oppgaver. Du kan også koble til kameraet direkte via en mobilnettleser i alarmtelefonen.

I tillegg kan kameraet brukes til å vurdere alarmer via kamera, en tjeneste for lettere å prioritere hvilke alarmer man skal forholde seg til først. Les mer under Alarmsystem.

Ved å være koblet til Phoniro Care sikres et høyt nivå av informasjonssikkerhet (nøyaktighet, sporbarhet, konfidensialitet og tilgjengelighet) i løsningen.

Høyt nivå av sikkerhet, konfidensialitet og sporbarhet

Løsningen er koblet til Phoniro Care, som sikrer høy informasjonssikkerhet (nøyaktighet, sporbarhet, konfidensialitet og tilgjengelighet). Ingen opptak finner sted og kun ansatte med rett autorisasjon kan koble seg til brukerens kamera til avtalte tider.

e-tillsyn nattillsyn digital tillsyn äldre kvinna med vårdpersonal

Se filmen og oppdag fordelene med digitalt tilsyn

Sagt ved evaluering av natttilsyn av personalet i Kristianstad kommune.

Icon_Environment_NO

En vinnende løsning for miljøet

Dersom noen av tilsynsbesøkene kan gjennomføres ved hjelp av velferdsteknologi, vil CO-utslippene reduseres betydelig. En mellomstor hjemmetjenestevirksomhet kjører ca. 160 000 km per år. Hvis 25 % av driften kan spares, betyr dette 38 tonn mindre CO²-utslipp per år.

Produkter og tilbehør

Produktblad

Et unikt tilbud av velferdsteknologi for eldreomsorg

Oppdag våre andre løsninger