Om Phoniro

Våre innovative IT-løsninger med eldre i fokus

 Helsevesenet står overfor store prøvelser. Offentlige ressurser vil ikke være nok for en økende andel eldre. Personalet i helse og omsorg skal få jobbe med det de er best på – å være tett på de som trenger omsorg. Det andre kan vi løse med teknologi. Teknologien skal fungere som en hjelp for at ressursene varer lenger, høyere livskvalitet og ikke minst en økt trygghet for både pårørende og personale. Dette er hovedideen vår hos Phoniro. 
Äldre par har picknick Phoniro välfärdsteknik

Vi er ett skritt foran

Hos Phoniro var vi pionerer innen det som i dag kalles velferdsteknologi og e-helse. Allerede i 2004 utviklet vi nøkkelfrie låser for hjemmetjenesten. I dag er 150 000 digitale låser installert og den tidkrevende nøkkelhåndteringen er løst. Tid som i stedet kan brukes på menneskelig pleie og omsorg.

Informasjon til bedriftsledelse

Ideen om å erstatte alle nøkler med en mobiltelefon førte oss til nye veier. Mobilen kan også bære andre typer data og koordineres med annen informasjon. Derfor har vi utviklet vår plattform, Phoniro Care, som kommuniserer med kommunens driftssystem. Under hvert arbeidsskift sender telefonene informasjon til operativsystemet. Dette gjøres med smarttelefoner eller digital penn. Informasjonen brukes til oppfølging og planlegging for å frigjøre tid slik at personalet kan vie seg til pleie og omsorg.

Phoniro idag

Siden 2002 har selskapet utviklet seg i et raskt tempo og i dag har vi egen utvikling av både maskinvare og programvare for velferdsteknologi, som inkluderer trygghetsalarmer, e-tilsyn, digital nøkkelhåndtering og tids- og responsovervåking. De fleste av våre løsninger er utviklet og produsert i Sverige. I samarbeid med partnere som Tieto og Pulsen leverer vi systemløsninger integrert med kundenes forretningssystemer. Løsningene våre finnes i 200 av Sveriges kommuner, og det foretas totalt mer enn 85 millioner besøk i hjemmetjenesten hvert år med støtte fra våre løsninger. Vi har også kontorer i Danmark, Norge og Finland.

Siden 1. februar 2018 har Phoniro vært en del av ASSA ABLOY Global Solutions sitt forretningsområde Senior Care, se ASSA ABLOY Global Solutions.

Fremtiden er allerede her. Er du klar?

Magnus Jonsson
Magnus Jonsson

Verkställande direktör