Om Phoniro

Våra innovativa IT-lösningar med den äldre i fokus

Vården står inför stora prövningar. De offentliga resurserna kommer inte att räcka till en växande andel äldre. Personalen inom vård och omsorg måste få arbeta med det som de är bäst på – att vara nära de som behöver vård. Det andra kan vi lösa med teknik. Teknik ska fungera som en hjälp för att resurserna ska räcka längre, en högre livskvalitet och inte minst en ökad trygghet för både anhöriga och personal. Detta är en bärande tanke hos oss på Phoniro.
Äldre par har picknick Phoniro välfärdsteknik

Vi är steget före

På Phoniro var vi pionjärer inom det som idag kallas välfärdsteknologi och e-hälsa. Redan 2004 utvecklade vi nyckelfria lås för hemtjänsten. Idag har 150 000 digitala lås installerats och den tidskrävande nyckelhanteringen är löst. Tid som istället kan läggas på mänsklig omsorg och vård.

Information för verksamhetsstyrning

Idén att ersätta alla nycklar med mobilen ledde oss in på nya banor. Mobilen kan även bära andra typer av data och samordnas med annan information. Därför har vi utvecklat vårt sammanhängande IT-system, Phoniro Care, som kommunicerar med kommunens verksamhetssystem. Under varje arbetspass skickas information till verksamhetssystemet via mobilen. Informationen används sedan till uppföljning och planering för att på så vis frigöra tid så att personalen kan ägna sig åt vård och omsorg.

Phoniro idag

Sedan 2002 har företaget utvecklats i snabb takt och vi har idag egen utveckling av både hårdvara och mjukvara för välfärdsteknik som bland annat innefattar Larmsystem, e-tillsyn, Digital Nyckelhantering och Tid- & insatsuppföljning. Merparten av våra lösningar är utvecklade och tillverkade i Sverige. I samarbete med partners som till exempel Tietoevry och Pulsen levererar vi systemlösningar integrerade med kundernas verksamhetssystem. Våra lösningar finns i 200 av Sveriges kommuner och totalt görs mer än 85 miljoner hemtjänstbesök varje år med stöd av våra lösningar. Vi har också kontor i Danmark, Norge och Finland.

Sedan 1 februari 2018 är Phoniro en del av ASSA ABLOY Global Solutions affärsområde Senior Care, se ASSA ABLOY Global Solutions.

Framtiden är redan här. Är du redo?

Magnus Jonsson
Magnus Jonsson

Verkställande direktör