Nyckelfri hemtjänst & särskilt boende

År 2004 utvecklade vi våra första nyckelfria lås för hemtjänsten. Idag finns våra låslösningar i runt 200 av Sveriges kommuner både inom hemtjänst och särskilt boende.
digital-nyckelhantering-nyckelfri-hemtjänst-särskilt-boende

Vilka är fördelarna med digital nyckelhantering?

Med digital nyckelhantering kan vi erbjuda en 100% nyckelfri miljö. Vi ser till att ni kan ha en nyckelfri hemtjänst och särskilt boende. 

Vi har smarta låsenheter till brukarens dörr i hemmet och till dörrar på det särskilda boendet. Dessutom har vi låsenheter som passar till portar i flerfamiljshus, soprum, förråd, tvättstugor och andra allmänna utrymmen. Och till de få dörrar där det trots våra många adaptrar inte fungerar att installera ett digitalt lås, erbjuder vi istället en digital nyckelgömma som öppnas med samma app som våra övriga digitala lås.

Med vår smarta lösning öppnas låset med en digital nyckel i personalens mobiltelefon. Och tillsammans med vårt verktyg för tid- och insatsuppföljning registrerar låset också besöket av personalen.

Dessutom erbjuder vi även medicinskåp för en säkrare medicinförvaring.

Nyckelfri hemtjänst
med digitala nycklar

Det finns många anledningar till att arbeta för att skapa en nyckelfri hemtjänst. Den dagliga hanteringen av konventionella nycklar är ett stort och kostsamt problem inom hemtjänsten. För att kunna tillhandahålla hemtjänst behövs det därför ofta flera nycklar till varje lägenhet eller hus. Dessutom kan nycklar lätt tappas bort eller kopieras och finns oftast inte hos rätt person vid en nödsituation.

Vår lösning på problemen är Phoniro Lock, en digital låslösning som passar de flesta dörrar inom omsorgen. Med Phoniro Lock ersätter vi den vanliga nyckeln med en digital nyckel i personalens mobiltelefon och en låsenhet på insidan av brukarens ytterdörr. Alltså blir det enkelt för hemtjänsten att alltid ha ”rätt” nyckel med sig och att skapa en nyckelfri hemtjänst. Och givetvis har vi sett till att de digitala nycklarna är krypterade för högsta säkerhet och följer gällande säkerhetsstandarder. Behörigheter administreras via vårt IT-systemet Phoniro Care där även all uppföljning görs.

Genom att införa Phoniro Lock minskar både administration och restid samtidigt som kvaliteten förbättras. Det är förmodligen därför våra Phoniro Lock redan finns installerade i över 125 000 nordiska hem.

Nyckelfritt
särskilt boende

Nyckelhantering är även ett stort och kostsamt problem i olika typer av särskilda boenden. Vi har utvecklat Phoniro Boendelås för att se till att dörren alltid är upplåst för rätt person på äldreboendet. På så sätt ger vi den boende en ökad trygghet samt ger kommunen en effektivare, säkrare och modernare verksamhet. Samtidigt värnar man om den boendes personliga integritet.

Det är vanligt att de boende har svårt att hantera nycklar för att låsa om sig. Samtidigt bör dörrarna hållas låsta för att undvika att de boende när som helst går in hos varandra eller att obehöriga personer kommer in. Dessutom är det mycket tidskrävande för personalen att hjälpa de boende att låsa och låsa upp sina dörrar. Som lösning på detta problem erbjuder vi Phoniro Boendelås där de boende själva komma in utan att behöva hantera konventionella nycklar. Istället bär den boende en tagg som automatiskt låser upp just deras dörr men ingen annans.

Genom att använda vår Senior Living-app eller personaltaggar kan personalen enkelt och smidigt komma in hos de boende vid behov. Detta gör att de kan utföra sitt arbete effektivt och snabbt, vilket leder till en bättre produktivitet och service för boendet.

Säker förvaring av mediciner

Det säger sig självt att obehöriga inte ska ha tillgång till användarens medicin. Många användare har dessutom narkotikaklassade läkemedel och preparat. Och tyvärr är det vanligt att svinn uppstår om mediciner förvaras i hemmet utan möjlighet till låst skåp. Samtidigt ser vi att låsta medicinskåp orsakar ett nyckelhanteringsproblem för personalen.

För att medicinförvaringen ska kunna ske på ett tryggt, säkert och effektivt sätt utan att orsaka ett centralt problem erbjuder vi Phoniro Medic. Ett medicinskåp som vi har utvecklat där endast behörig personal kan hantera låset med en digital nyckel. Läs mer om smart Medicinförvaring här.

nyckelfri-hemtjänst-särskilt-boende
digital-nyckelhantering-nyckelfri-hemtjänst-särskilt-boende-senior

”Omsorgsmottagaren får större säkerhet i och med att alla besök loggas i Phoniro Care och det är fullt spårbart vilken personal som varit inne hos personen och när.”

Se filmen och upptäck fördelarna med nyckelfri hemtjänst

Produkter och tillbehör inom digital nyckelhantering

Upptäck vårt utbud av produkter för digital nyckelhantering.

E-store Digital Nyckelhantering

Vi kan även erbjuda ett urval av våra låsprodukter i en webbshop. Där kan du utan inloggning titta på produkter och läsa mer om dem. Om du redan är kund, kan du enkelt ansöka som användare för att kunna handla direkt i webbshopen. 

Klicka på knappen här bredvid för att gå till vår webbshop (öppnas i nytt fönster).

Produktblad

Ett unikt erbjudande av välfärdsteknik för äldreomsorgen

Upptäck våra andra lösningar