Säkrare och enklare med digitala nycklar

År 2004 utvecklade vi våra första nyckelfria lås för hemtjänsten. Idag finns våra låslösningar i runt 200 av Sveriges kommuner både inom hemtjänst och särskilt boende.
Miljöbild_33

Vilka är fördelarna med digital nyckelhantering?

Med digital nyckelhantering kan vi erbjuda en 100% nyckelfri miljö. Vi har smarta låsenheter till brukarens dörr i hemmet och till dörrar på det särskilda boendet. Dessutom har vi låsenheter som passar till portar i flerfamiljshus, soprum, förråd, tvättstugor och andra allmänna utrymmen. Till de få dörrar där det trots våra många adaptrar inte fungerar att installera ett digitalt lås, erbjuder vi istället en digital nyckelgömma som öppnas med samma app som våra övriga digitala lås.

Med vår smarta lösning öppnas låset med en digital nyckel i personalens mobiltelefon. Och tillsammans med tid- och insatsuppföljning registrerar låset också besöket av personalen.

Vi erbjuder även medicinskåp för en säkrare medicinförvaring.

Nyckelfri hemtjänst
med digitala nycklar

Den dagliga hanteringen av konventionella nycklar är ett stort och kostsamt problem inom hemtjänsten. För att kunna tillhandahålla hemtjänst behövs ofta flera nycklar till varje lägenhet eller hus. Nycklar kan lätt tappas bort eller kopieras och finns oftast inte hos rätt person vid en nödsituation.

Lösningen på problemen är Phoniro Lock, en digital låslösning som passar de flesta dörrar inom omsorgen. Med Phoniro Lock ersätts den vanliga nyckeln med en digital nyckel i personalens mobiltelefon och en låsenhet på insidan av brukarens ytterdörr. Med lösningen blir det enkelt för hemtjänsten att alltid ha ”rätt” nyckel med sig. Givetvis är de digitala nycklarna krypterade för högsta säkerhet och följer gällande säkerhetsstandarder. Behörigheter administreras via IT-systemet Phoniro Care där även all uppföljning görs.

Administration och restid minskar samtidigt som kvaliteten ökar. Det kanske är därför som Phoniro Lock redan finns installerade i mer än 125 000 nordiska hem.

Nyckelfritt
särskilt boende

Nyckelhantering är även ett stort och kostsamt problem i olika typer av särskilda boenden. Med Phoniro Boendelås är dörren alltid upplåst för rätt person på äldreboendet. Det ökar tryggheten för de boende samt ger kommunen en effektivare, säkrare och modernare verksamhet. Samtidigt värnar man om den boendes personliga integritet.

Det är vanligt att de boende har svårt att hantera nycklar för att låsa om sig. Samtidigt bör dörrarna hållas låsta för att undvika att de boende när som helst går in hos varandra eller att obehöriga personer kommer in. Det är mycket tidskrävande för personalen att hjälpa de boende att låsa och låsa upp sina dörrar. Med Phoniro Boendelås kan de boende själva komma in utan att behöva hantera konventionella nycklar. Istället bär den boende en tagg som automatiskt låser upp just deras dörr men ingen annans.

Personalen kan alltid komma in hos de boende antingen med Senior Living-appen i sin mobiltelefon eller med en personaltagg.

Säker förvaring av läkemedel

Det säger sig självt att obehöriga inte ska ha tillgång till användarens medicin. Många användare har narkotikaklassade läkemedel och preparat, och tyvärr är det vanligt att avfall uppstår om läkemedel förvaras i hemmet utan möjlighet till låst skåp. Låsta medicinskåp orsakar dock ett nyckelhanteringsproblem för personalen.

För att läkemedelsförvaringen ska kunna ske på ett tryggt, säkert och effektivt sätt utan att orsaka ett centralt problem har vi utvecklat Phoniro Medic, som är ett medicinskåp där låset hanteras av personalen med digital nyckel.

Miljöbild_32
Miljöbild_16

”Brukaren får större säkerhet i och med att alla besök loggas i Phoniro Care och det är fullt spårbart vilken person som varit inne hos brukaren och när”

Se filmen och upptäck fördelarna med nyckelfri hemtjänst

Produkter och tillbehör

Upptäck vårt utbud av produkter för digital nyckelhantering.

Produktblad

Ett unikt erbjudande av välfärdsteknik för äldreomsorgen

Upptäck våra andra lösningar