Trygg och ostörd sömn med digital tillsyn

Digital tillsyn via kamera är ett av de mest kraftfulla exemplen på välfärdsteknik som skapar nytta för brukare, personal och verksamhet.
Miljöbild_23

Vilka är fördelarna med digital tillsyn?

Digital tillsyn ger ökad kvalitet och trygghet för brukaren då många upplever att nattillsyn via kamera är mindre integritetskränkande och oroväckande än att få besök av personal mitt i natten. Med digital nattillsyn slipper personalen riskera att väcka brukaren och stressen för personalen minskar då besöket endast är några minuter långt. De tekniska kraven är väldigt låga och det enda som krävs hos brukaren är ett eluttag. Kamerasignalen kan skickas via mobilt eller fast nätverk och inget spelas in.

Digital tillsyn är också fördelaktigt inom särskilt boende. Personalen kan utföra e-tillsynen på ett effektivt sätt från en central plats på boendet. Vinsten för brukaren att slippa bli störd under sömnen är förstås lika stor inom särskilt boende som inom ordinärt boende.

Digital tillsyn för en tryggare hemtjänst

Tillsynsbesök är en väsentlig del av hemtjänstens vardag. Vi erbjuder digital tillsyn, en lösning med välfärdsteknik hemma hos brukaren som gör det möjligt för personalen att öka kvalitet, såväl som effektivitet och direkt brukartid.

Framför allt är nattillsyn något av det mest kostnadsdrivande inom hemtjänsten. Besöket varar oftast bara några minuter, men restid och dubbelbemanning kan vara mycket resurskrävande. Med digital nattillsyn (trygghetskamera) kan personalen i stället via ett webbaserat användargränssnitt koppla upp sig mot en kamera i brukarens sovrum. Restid och dubbelbemanning är därmed eliminerad. Och tack vare att besöket är webbaserat, kan tillsynen göras från dator, surfplatta och till och med en smartphone.

Inget spelas in via kameran, utan det är endast en strömmad session som visas för den som har behörighet att titta. Man kan inte heller sätta på kameran utanför de tidsfönster som man har bestämt tillsammans med brukaren. Detta gör att den personliga integriteten respekteras i högsta möjliga grad.

Administration och behörigheter för tillsynsbesöken sätts i Phoniro Care, där också alla besök loggas och kan följas upp. Detta säkerställer hög nivå av säkerhet, sekretess och spårbarhet.

Digital tillsyn på särskilt boende

På samma sätt som inom ordinärt boende så kan digital tillsyn med fördel användas även på särskilt boende. Vinsten för brukaren att slippa bli störd under sömnen är förstås lika stor inom särskilt boende som inom ordinärt boende.

Eftersom lösningen är kopplad till Phoniro Care är den också tätt sammanlänkad med Phoniros larmsystem. Personalen kan utföra tillsynen på ett effektivt sätt från en central plats på boendet och få mer tid över till andra sysslor. Man kan också ansluta till kameran direkt via en mobil webbläsare i larmtelefonen.

Dessutom kan kameran användas för att göra larmbedömning via kamera, en tjänst för att enklare prioritera vilka larm man ska ta hand om först. Läs mer under lösningen Larmsystem.

Genom att vara kopplat till Phoniro Care säkerställs hög informations-säkerhet (riktighet, spårbarhet, konfidentialitet och tillgänglighet) i lösningen.

Hög nivå av säkerhet, sekretess och spårbarhet

Lösningen är kopplad till Phoniro Care vilket säkerställer hög informationssäkerhet (riktighet, spårbarhet, konfidentialitet och tillgänglighet). Ingen inspelning sker och endast personal med rätt behörighet kan koppla upp sig mot brukarens kamera under överenskomna tider.

"Den allra viktigaste fördelen är att brukaren upplever en fortsatt god trygghet och får möjlighet att känna sig mer själv."

Se filmen och upptäck vinsterna med digital tillsyn

Sagt vid utvärdering av nattillsyn av personalen i Kristianstad kommun.

Icon_Environment_SE

En vinnende lösning for miljön

Om en del av tillsynsbesöken kan utföras med hjälp av välfärdsteknik kommer CO²-utsläpp minskas väsentligt. En medelstor hemtjänstverksamhet kör ca 160 000 mil per år. Om 25% av körningen kan sparas in, innebär det 38 ton mindre CO²-utsläpp per år.​

Produkter och tillbehör

Upptäck vårt utbud av produkter för digital nyckelhantering.

Produktblad

Ett unikt erbjudande av välfärdsteknik för äldreomsorgen

Upptäck våra andra lösningar