Digital tillsyn för hemtjänst och säbo

Digital tillsyn via kamera är ett av de mest kraftfulla exemplen på välfärdsteknik som skapar nytta för brukare, personal och verksamhet.
Digital tillsyn nattillsyn äldre par

Vilka är fördelarna med digital tillsyn i hemtjänst och säbo?

Digital tillsyn för hemtjänst ger ökad kvalitet och trygghet för brukaren. Det beror på att många upplever att nattillsyn via kamera är mindre integritetskränkande och oroväckande än att få besök av personal mitt i natten. På så sätt slipper personalen riskera att väcka brukaren. Dessutom minskar stressen för personalen då besöket med digital tillsyn endast är några minuter långt. Och dessutom är de tekniska kraven är väldigt låga. Det enda som krävs hos brukaren är ett eluttag. Kamerasignalen kan skickas via mobilt eller fast nätverk och inget spelas in.

Digital tillsyn är också fördelaktigt inom särskilt boende. Då kan personalen utföra digital tillsyn på ett effektivt sätt från en central plats på boendet. Vinsten för brukaren att slippa bli störd under sömnen är förstås lika stor inom särskilt boende som inom ordinärt boende.

Digital tillsyn för en tryggare hemtjänst

Tillsynsbesök är en väsentlig del av hemtjänstens vardag. Därför erbjuder vi digital tillsyn för hemtjänst, en lösning med välfärdsteknik hemma hos brukaren som gör det möjligt för personalen att öka kvalitet, såväl som effektivitet och direkt brukartid.

Framför allt är nattillsyn något av det mest kostnadsdrivande inom hemtjänsten. Besöket varar oftast bara några minuter, men restid och dubbelbemanning kan vara mycket resurskrävande. Med digital nattillsyn för hemtjänst (trygghetskamera) kan personalen i stället via ett webbaserat användargränssnitt koppla upp sig mot en kamera i brukarens sovrum. Restid och dubbelbemanning är därmed eliminerad. Och tack vare att besöket är webbaserat, kan tillsynen göras från dator, surfplatta och till och med en smartphone.

Inget spelas in via kameran, utan det är endast en strömmad session som visas för den som har behörighet att titta. Man kan inte heller sätta på kameran utanför de tidsfönster som man har bestämt tillsammans med brukaren. Detta gör att den personliga integriteten respekteras i högsta möjliga grad.

Administration och behörigheter för tillsynsbesöken sätts i Phoniro Care, där också alla besök loggas och kan följas upp. Detta säkerställer hög nivå av säkerhet, sekretess och spårbarhet.

Digital tillsyn på särskilt boende

På samma sätt som inom ordinärt boende så kan digital tillsyn med fördel användas även på särskilt boende. Och vinsten för hyresgästen att slippa bli störd under sömnen är förstås lika stor inom särskilt boende som inom ordinärt boende.

Eftersom lösningen är kopplad till Phoniro Care, är den också tätt sammanlänkad med Phoniros larmsystem. På detta sätt kan personalen utföra tillsynen på ett effektivt sätt från en central plats på boendet och få mer tid över till andra sysslor. Dessutom har de möjlighet att ansluta till kameran direkt via en mobil webbläsare i larmtelefonen.

Dessutom kan kameran användas för att göra larmbedömning via kamera, vilket är en tjänst för att enklare prioritera vilka larm man ska ta hand om först. Mer information om denna funktion finns att läsa under lösningen Larmsystem.

Genom att vara kopplat till Phoniro Care säkerställs hög informations-säkerhet (riktighet, spårbarhet, konfidentialitet och tillgänglighet) i lösningen. Genom att utnyttja den moderna teknologin kan vårdpersonalen optimera sin arbetsinsats och ge hyresgästerna på boendet en trygg och säker vårdmiljö.

Hög nivå av säkerhet, sekretess och spårbarhet

Lösningen är kopplad till Phoniro Care, vilket säkerställer hög informationssäkerhet. Detta innebär att riktighet, spårbarhet, konfidentialitet och tillgänglighet är väl bevarade. Dessutom sker ingen inspelning, och endast personal med rätt behörighet kan koppla upp sig mot brukarens kamera under överenskomna tider.

"Den allra viktigaste fördelen är att brukaren upplever en fortsatt god trygghet och får möjlighet att känna sig mer själv."

Se filmen och upptäck vinsterna med digital tillsyn i hemtjänsten

Sagt vid utvärdering av nattillsyn av personalen i Kristianstad kommun.

Icon_Environment_SE

En vinnande lösning för miljön

Om en del av tillsynsbesöken kan utföras med hjälp av välfärdsteknik kommer CO²-utsläppen minskas väsentligt. En medelstor hemtjänstverksamhet kör ca 160 000 mil per år. Om 25% av körningen kan sparas in, innebär det 38 ton mindre CO²-utsläpp per år.​

Produkter och tillbehör

Upptäck vårt utbud av produkter för digital nyckelhantering.

Produktblad

Ett unikt erbjudande av välfärdsteknik för äldreomsorgen

Upptäck våra andra lösningar