Ökad trygghet med falldetektion

Med falldetektion så säkerställs att brukare får hjälp om de faller så illa så att de inte själva kan påkalla hjälp via larmknapp. Det infinner sig och en trygghet, för både brukare och personal, eftersom det inte behöver göras tillsynsbesök “bara” för att titta till någon.
Miljöbild_30

Nyttan med falltedetektion

Fallolyckor orsakar oerhört mycket lidande för den som råkar trilla. Många gånger faller den äldre så illa så att hen inte kan trycka på sin larmknapp. Men med vår lösning för att upptäcka fall, så skickas det automatiskt ett larm så att assistans kan skickas ut mycket snabbare. Nyttan är uppenbar – minskat lidande för den som fallit.

Men hur fungerar det i praktiken?

Att detektera fall har tidigare varit en utmaning. Det har funnits risk för falsklarm om brukaren lägger sig ned lite för hastigt eller glider ur en rullstol eller liknande. Lösningen är Smile Fall, en larmknapp som också har en inbyggd sensor. Tekniken som används i Smile Fall bygger på en unik algoritm, Fall Hunter, som utvecklats av det svenska företaget Infonomy. Med hjälp av Machine Learning och AI så blir pålitligheten väldigt hög. Fler tekniska detaljer hittar du under produkter längre ner på sidan.

Produkter

Produktblad

Ett unikt erbjudande av välfärdsteknik för äldreomsorgen

Upptäck våra andra lösningar