En sammanhållen systemarkitektur med integration

Med skräddarsydda integrationer till de flesta verksamhetssystem på marknaden så skapas en sammanhållen systemarkitektur i hela
verksamheten. Det minskar risken för dubbelregistrering, något som orsakar dubbelarbete och kan ge upphov till felregistreringar

Hur fungerar Phoniro Integration?

Vi vill att alla ska kunna använda Phoniro Care oavsett vilka system som redan finns i kommunen. Därför har Phoniro Care en väl uppbyggd integrationslösning som kan utbyta information med flera stora verksamhetssystem. På så vis undviks dubbelarbete.

Kärnan i Phoniro Integration är en domänmodell baserad på erfarenheter av vård och omsorg. Detta borgar för goda möjligheter att integrera Phoniro Care mot olika verksamhetssystem inom vård- och omsorgssektorn, både nu och i framtiden.

Phoniro Integration är baserad på webbtjänster. Lösningen har också generella webbtjänster som externa leverantörer kan använda för att utveckla integrationer mot Phoniro Care. Webbtjänsterna har en enkel och tydlig struktur, vilket tillsammans med den medföljande dokumentationen gör den lätt att arbeta mot. Såväl inkommande som utgående XML-meddelanden kan loggas för hög spårbarhet och
lösningen har även möjlighet till utökade loggningsmöjligheter.

Produktblad, guider och tips

Ett unikt erbjudande av välfärdsteknik för äldreomsorgen

Upptäck våra andra lösningar