Undvik olyckor med fallprevention

Undvik fallolyckan innan den ens inträffar. Med hjälp av en supersmart sensor som konstant analyserar brukarens rörelsemönster så får personalen en varning så fort ett avvikande mönster upptäcks. Då kan en förebyggande åtgärd sättas in innan en olycka inträffar.

Varför ska man använda fallprevention?

För verksamheten och kommunen innebär fallolyckor en stor utgiftspost. Dessutom orsakar fallolyckor oerhört mycket lidande för den som råkar trilla. För många handlar det inte OM utan NÄR man kommer att trilla. Tänk då vilken nytta det är att tekniken kan larma redan innan fallet inträffar. Man slipper också jobbig eftervård vilket tar på både kropp och själ.

Produktblad, guider och tips

Ett unikt erbjudande av välfärdsteknik för äldreomsorgen

Upptäck våra andra lösningar