Ökad trygghet och mindre stress med läkemedelssignering

Digital och mobil signering av HSL- och SOL-insatser gör att brukare och anhöriga kan känna sig trygga med att rätt medicin ges i rätt tid. Det finns också många exempel på att stressen bland personalen minskar betydligt efter införande av digital läkemedelssignering

Vilka är nyttorna med läkemedelssignering?

Verksamheter ser snabbt positiva effekter som leder till god och säker omsorg. Till exempel färre avvikelser, möjlighet att se positiva mätetal (och inte bara avvikelser) samt en bättre dialog med anhöriga.

Personalen tycker att de upplever mindre stress, att man kan ge en bättre omsorg och att det blir enklare att följa lagar och regler.

Omsorgstagaren och dess anhöriga kan känna sig trygga med att de får rätt medicin i rätt tid.

Produktblad

Ett unikt erbjudande av välfärdsteknik för äldreomsorgen

Upptäck våra andra lösningar