Ökad trygghet och mindre stress med läkemedelssignering

Digital och mobil signering av HSL- och SOL-insatser gör att brukare och anhöriga kan känna sig trygga med att rätt medicin ges i rätt tid. Det finns också många exempel på att stressen bland personalen minskar betydligt efter införande av digital läkemedelssignering

Vilka är nyttorna med läkemedelssignering?

Verksamheter ser snabbt positiva effekter som leder till god och säker omsorg. Till exempel färre avvikelser, möjlighet att se positiva mätetal (och inte bara avvikelser) samt en bättre dialog med anhöriga.

Personalen tycker att de upplever mindre stress, att man kan ge en bättre omsorg och att det blir enklare att följa lagar och regler.

Omsorgstagaren och dess anhöriga kan känna sig trygga med att de får rätt medicin i rätt tid.

Nyhet! Phoniro + Vitec Appva

Ett utvecklat samarbete för en smidigare vårdupplevelse

Phoniro Home Care-appen kopplas samman med Vitec Appvas MCSS Signeringsapp.

Funktionen möjliggör att med ett enkelt knapptryck växla mellan våra appar – allt i ett sömlöst flöde. Omsorgspersonalen växlar snabbt och enkelt mellan samma omsorgstagare i apparna, utan att personuppgifter eller data delas mellan Phoniro Home Care och MCSS.

Genom att koppla samman våra appar effektiviseras omsorgspersonalens arbetsflöde, med färre klick som gör processen smidigare och mer användarvänlig.

Phoniro-Home-Care-Vitec-Appva

Se hur den nya kopplingen fungerar i ett sömlöst digitalt flöde

Phoniro-HomeCare-app-Vitec-Appva-MCSS-app

Produktblad

Ett unikt erbjudande av välfärdsteknik för äldreomsorgen

Upptäck våra andra lösningar