Minskat svinn med medicinförvaring

Tyvärr försvinner det en hel del mediciner hos brukare. Men med vår smarta medicinförvaring så minskar detta svinn betydligt. Alla öppningar
av det digitala medicinskåpet loggas i systemet. Med detta möjliggör vi att eventuella incidenter betydligt enklare utreds vid ett försvinnande.
nyckelfri-hemtjänst-särskilt-boende

Vilka är fördelarna med medicinförvaring?

Säkert: Endast behörig personal kan låsa upp skåpet. Inga fysiska nycklar behövs.

Effektivt: Skåpet för medicinförvaring är mycket enkelt att administrera i plattformen Phoniro Care. Dessutom går det snabbt och enkelt att flytta skåpet från en omsorgstagare till en annan.

Säker medicinförvaring inom hemtjänsten

Att obehöriga inte ska komma åt brukarens läkemedel är en självklarhet. Många brukare har dessutom narkotikaklassade mediciner och preparat. Och det är tyvärr vanligt förekommande att det uppstår svinn om läkemedel förvaras i hemmet utan möjlighet till låst skåp. Samtidigt medför traditionella medicinskåp en problematisk  nyckelhantering för personalen.

Tryggt, säkert och effektivt

Vi har utvecklat Phoniro Medic för att läkemedelsförvaringen ska kunna ske på ett tryggt, säkert och effektivt sätt utan att medföra krånglig hantering av konventionella nycklar. Phoniro Medic är ett digitalt medicinskåp där låset hanteras av personalen med en digital nyckel.

Säker medicinförvaring i särskilt boende

Att obehöriga inte ska komma åt brukarens läkemedel är en självklarhet. Men låsta medicinskåp medför ofta problematisk nyckelhantering för personalen på boendet.

Den stora frågan är därför hur läkemedelshanteringen ska kunna ske på ett mer tryggt, säkert och effektivt sätt? Vårt svar är Phoniro Medic – ett digitalt medicinskåp där låset hanteras med en digital nyckel.

För att kunna arbeta effektivt är det viktigt att minimera verksamhetens användande av vanliga nycklar i hela kommunen. Dessutom är det endast behörig personal som kan låsa upp skåpen och alla öppningar loggas. Detta innebär att vi med Phoniro Medic tar digital nyckelhantering ytterligare ett steg framåt.

Nyhet! Phoniro + Vitec Appva

Ett förstärkt samarbete skapar en sömlös vårdupplevelse mellan Phoniro Home Care-appen och Vitec Appvas MCSS Signeringsapp, där omsorgspersonalen med ett enkelt knapptryck smidigt kan växla mellan appar för samma omsorgstagare. Denna koppling effektiviserar arbetsflödet genom färre klick, vilket gör processen både smidigare och mer användarvänlig.

Phoniro-Home-Care-app-Vitec-Appva-MCSS-app

Produkter och tillbehör

Upptäck vårt utbud av produkter för digital nyckelhantering.

Produktblad, guider och tips

Ett unikt erbjudande av välfärdsteknik för äldreomsorgen

Upptäck våra andra lösningar