Minskat svinn med medicinförvaring

Tyvärr försvinner det en hel del mediciner hos brukare. Men med smart medicinförvaring så minskar detta svinn betydligt. Alla öppningar
av medicinskåpet loggas i systemet. Vid eventuella incidenter är det betydligt enklare att utreda ett försvinnande.
Miljöbild_32

Vilka är fördelarna med medicinförvaring?

Säkert: Endast behörig personal kan låsa upp skåpet. Inga fysiska nycklar behövs.

Effektivt: Medicinskåpet är mycket enkelt att adminstrera i plattformen Phoniro Care. Att flytta skåpet från en omsorgstagare till en annan går också snabbt och enkelt.

Säker läkemedelsförvaring inom hemtjänsten

Att obehöriga inte ska komma åt brukarens läkemedel är en självklarhet. Många brukare har narkotikaklassade mediciner och preparat och det är tyvärr vanligt förekommande att det uppstår svinn om läkemedel förvaras i hemmet utan möjlighet till låst skåp. Traditionella medicinskåp medför dock en nyckelhanteringsproblematik för personalen.

Tryggt, säkert och effektivt

För att läkemedelsförvaringen ska kunna ske på ett tryggt, säkert och effektivt sätt utan att medföra en nyckelproblematik har vi utvecklat Phoniro Medic som är ett medicinskåp där låset hanteras av personalen med en digital nyckel.

Säker läkemedelsförvaring i särskilt boende

Att obehöriga inte ska komma åt brukarens läkemedel är en självklarhet. Låsta medicinskåp medför dock en nyckelhanteringsproblematik för personalen på boendet.

Den stora frågan är därför hur läkemedelshanteringen ska kunna ske på ett mer tryggt, säkert och effektivt sätt? Vårt svar är Phoniro Medic – ett digitalt medicinskåp där låset hanteras med en digital nyckel.

För att kunna arbeta effektivt är det viktigt att minimera verksamhetens användande av vanliga nycklar i hela kommunen. Med Phoniro Medic tar vi digital nyckelhantering ytterligare ett steg framåt.

Produkter och tillbehör

Upptäck vårt utbud av produkter för digital nyckelhantering.

Produktblad, guider och tips

Ett unikt erbjudande av välfärdsteknik för äldreomsorgen

Upptäck våra andra lösningar