Spara tid och resurser med personlig assistans

Med denna lösning får du hjälp med den tidskrävande uppgiften att rapportera den tid som personliga assistenter lägger ner. Genom att använda vår lösning kommer du spara åtskilliga timmar varje månad.
Miljöbild_9

IT-stöd för personlig assistans

Det finns uppskattningsvis 80 000 personer i Sverige som arbetar som personlig assistent. Assistansamordnaren lägger ned åtskilliga timmar för hantering av månatlig rapportering till Försäkringskassan. Det är viktigt att alla uppgifter är korrekt ifyllda för att inte riskera att utbetalningar blir försenade.

Nu kan även personliga assistenter registrera sin tid i samma system som hemtjänstpersonal använder sig av för registrering av tid och insatser. Fördelen med att det är samma gränssnitt oavsett om det är personlig assistans eller hemtjänst är att personal som täcker upp för varandra inte behöver lära sig flera olika system.

Assistenterna registrerar dagligen sin arbetade tid i en app som är installerad i en mobil som finns hemma hos den assistansberättigade. Mobilen kan användas av flera olika personal, även om dessa arbetar samtidigt hemma hos den assistansberättigade. Inlånad personal från hemtjänsten kan antingen använda sin egen mobil för att registrera assistanstiden eller använda samma mobil som assistenterna använder.

Allt i ett och samma system

Lösningen Personlig Assistans hanterar automatisk överföring av assistenternas tidsredovisningar (motsvarande blankett FK3059) till Försäkringskassans tjänst Elektroniska Tidredovisningar för Assistansersättning (ELT). Lösningen används med fördel av de kunder som idag använder Phoniros lösning Tid- och insatsuppföljning inom hemtjänst, eftersom man då enkelt kan samla assistanstid från såväl assistenter som hemtjänstpersonal.

Produktblad

Ett unikt erbjudande av välfärdsteknik för äldreomsorgen

Upptäck våra andra lösningar