Flexibelt och innovativt larmsystem

Med vårt larmsystem för särskilda boenden är framtidens system en verklighet redan nu. Med vår lösning kan du välja mellan en lokal installation eller helt molnbaserad lösning. Båda ger en trygg och stabil larmhantering.
Miljöbild_24

Vilka är fördelarna med larmsystem?

Komplett: Central administration och uppföljning i Phoniro Care med stöd för många fler funktioner än larm.
Enkelt: Det är enkelt att anpassa larmsystemet för såväl mindre gruppboenden som större äldreboenden.
Tryggt: Med de kraftfulla verktygen för uppföljning så är det enkelt att hålla koll på vem som har gjort vad och när.

Larmsystem för särskilt boende

Phoniro Larmsystem är ett modernt larmsystem för särskilt boende och gruppboende. En lösning i Phoniro Care som inte bara hanterar larm utan också utgör en plattform för andra funktioner som är viktiga på ett äldreboende.

Under många år har så kallade internsystem använts för att hantera larm på särskilda boenden. Larmhanteringen är en central del i verksamheten och internsystemet är därför ett grundläggande IT-stöd. Personalens larmtelefoner är ett viktigt verktyg i deras vardag. Men verksamheten på ett särskilt boende handlar förstås om mycket mer än bara larm. Tyvärr är ofta dagens larmsystem avgränsade till just larmhantering och kan inte användas som IT-stöd i den övriga delen av verksamheten. Phoniros larmsystem för särskilt boende ändrar på detta.

Genom att vara en del av det sammanhållande IT-systemet Phoniro Care öppnas andra lösningar såsom digital nyckelhantering, digital tillsyn och GPS-larm. All verksamhetsinformation, som uppgifter om brukare och personal, hanteras centralt i Phoniro Care gemensamt för alla lösningar i systemet. Via Phoniro Cares integrationslösning är det också möjligt att integrera larmsystemet till verksamhetens övriga IT-system.

Phoniro Larmsystem använder den senaste nätverkstekniken för att uppnå flexibilitet och anpassningsbarhet för olika typer av särskilda boenden. Exempelvis fungerar systemet med olika tekniker för data- och talkommunikation. Behörigheter hanteras med rolltyper och stark autentisering.

GPS- och mobila trygghetslarm

Tillsammans med Posifons mobila trygghetslarm erbjuder vi ökad trygghet för den aktive såväl som dennes anhöriga. Med hjälp av GPS-larm kan man snabbt och enkelt ta kontakt och förmedla en tillförlitlig position. Med mobila trygghetslarm kan man lokalisera en person som är ute vilket ger omsorgspersonal på äldreboendet möjlighet att skifta fokus från övervakning till omvårdnad.

Se filmen och upptäck vinsterna med Phoniro Larmsystem

Produktblad, guider och tips

Ett unikt erbjudande av välfärdsteknik för äldreomsorgen

Upptäck våra andra lösningar