Flexibelt och innovativt larmsystem

Med vårt larmsystem för särskilda boenden är framtidens system en verklighet redan nu. Med vår lösning kan du välja mellan en lokal installation eller helt molnbaserad lösning. Båda ger en trygg och stabil larmhantering.
Miljöbild_24

Vilka är fördelarna med Phoniro Larmsystem?

Komplett: Central administration och uppföljning i Phoniro Care med stöd för många fler funktioner än larm.
Stabilt: Systemet är inte beroende av Internet för att fungera utan har fullt stöd för offlinefunktionalitet.
Tryggt: Med de kraftfulla verktygen för uppföljning så är det enkelt att hålla koll på vem som har gjort vad och när.

Larmsystem för
särskilt boende

Phoniro Larmsystem är ett modernt larmsystem för särskilt boende och större boenden. En lösning i Phoniro Care som inte bara hanterar larm utan också utgör en plattform för andra funktioner som är viktiga på ett äldreboende.

Under många år har så kallade internsystem använts för att hantera larm på särskilda boenden. Larmhanteringen är en central del i verksamheten och internsystemet är därför ett grundläggande IT-stöd. Personalens larmtelefoner är ett viktigt verktyg i deras vardag. Men verksamheten på ett särskilt boende handlar förstås om mycket mer än bara larm. Tyvärr är ofta dagens larmsystem avgränsade till just larmhantering och kan inte användas som IT-stöd i den övriga delen av verksamheten. Phoniros larmsystem för särskilt boende ändrar på detta.

Genom att vara en del av det sammanhållande IT-systemet Phoniro Care öppnas andra lösningar såsom digital nyckelhantering, digital tillsyn och GPS-larm. All verksamhetsinformation, som uppgifter om brukare och personal, hanteras centralt i Phoniro Care gemensamt för alla lösningar i systemet. Via Phoniro Cares integrationslösning är det också möjligt att integrera larmsystemet till verksamhetens övriga IT-system.

Phoniro Larmsystem använder den senaste nätverkstekniken för att uppnå flexibilitet och anpassningsbarhet för olika typer av särskilda boenden. Exempelvis fungerar systemet med olika tekniker för data- och talkommunikation. Behörigheter hanteras med rolltyper och stark autentisering. 

Dessutom är systemet inte beroende av Internet för att normal larmfunktionalitet ska upprätthållas. Skulle nätet ”gå ner” så bibehålls ändå full larmfunktionalitet tack vare att installationen av larmsystemet sker lokalt på boendet. All data som ska skickas till Phoniro Care lagras lokalt under tiden avbrottet pågår, och skickas sedan till Phoniro Care när uppkopplingen kommer tillbaka. Detta är ett system som är byggt för att alltid fungera.

Larmsystem för
gruppboenden/LSS

Vårt nya larmsystem, IntelligentCare, kompletterar vårt andra larmsystem på ett bra sätt. Det är speciellt anpassat för mindre boenden till exempel LSS. Detta är något helt nytt på marknaden. Tidigare har det varit både för krångligt och för dyrt för att ett litet boende ens ska överväga en investering i ett larmsystem. Men med IntelligentCare Larmsystem är du snabbt och enkelt igång med en flexibel larmlösning som kommer att ge er en enklare vardag. Nu och i framtiden!

Med stort fokus på trygghet och säkerhet för både den boende och personalen så är detta något unikt på marknaden.

Systemet är 100% molnbaserat vilket skiljer sig från de flesta andra liknande systemen. Det innebär att alla larm skickas via mobilt nätverk utan behov av WiFi eller annan nätverksarkitektur. Detta i sin tur innebär att det är mycket enkelt att installera och komma igång med smart larmhantering.

Läs mer om IntelligentCare genom att klicka på knappen nedan. Eller kontakta våra säljare som gärna berättar om hur detta kan underlätta för er verksamhet och skapa högre personaltrygghet.

GPS- och mobila trygghetslarm

Tillsammans med Posifons mobila trygghetslarm erbjuder vi ökad trygghet för den aktive såväl som dennes anhöriga. Med hjälp av GPS-larm kan man snabbt och enkelt ta kontakt och förmedla en tillförlitlig position. Med mobila trygghetslarm kan man lokalisera en person som är ute vilket ger omsorgspersonal på äldreboendet möjlighet att skifta fokus från övervakning till omvårdnad.

Se filmen och upptäck vinsterna med Phoniro Larmsystem

Produktblad, guider och tips

Ett unikt erbjudande av välfärdsteknik för äldreomsorgen

Upptäck våra andra lösningar