Ett enkelt systemstöd
för att möta kraven på kvalitetssäkring

Ersättnings- och avgiftsmodeller blir alltmer komplicerade, vilket gör att många idag ställer högre krav på hanteringen av utförd tid än någonsin tidigare. Vår lösning är väl beprövad och den används faktiskt i de flesta kommuner som idag har ett system för detta.
digital-nyckelhantering-nyckelfri-hemtjänst-särskilt-boende

Tid- och insatsuppföljning inom hemtjänst

För att säkerställa god kvalitet och ekonomi i hemtjänsten krävs strukturerad planering och uppföljning. Ett stort antal omsorgstagare ska få olika typer av hjälp vid olika tillfällen. Genom nyttja ett IT-stöd där personalen kvitterar att besök och insatser är utförda är det möjligt att följa upp så att alla omsorgstagare får den hjälp som de är berättigade till.

I ett och samma system kan personalen med hjälp av mobiltelefoner kvittera start och slut på besöken hos omsorgstagaren och samtidigt registrera vilka insatser som utförs och eventuellt avböjs. För att säkerställa att informationen registreras i omsorgstagarens bostad används kvittens mot exempelvis Phoniros digitala låsenhet eller NFC-etikett.

Mobilapplikationen är utvecklad med stort fokus på personalens arbetsprocess för att ge bra stöd i arbetet och möjliggöra en enkel registrering av information.

Uppföljningen gör det också enkelt att följa olika nyckeltal, som t.ex. personalkontinuitet. Informationen ligger ofta också till grund för såväl ersättning som avgifter inom hemtjänsten.

Produktblad

Ett unikt erbjudande av välfärdsteknik för äldreomsorgen

Upptäck våra andra lösningar