Äldre och välfärdsteknik i en norsk intressant undersökning

Äldre och välfärdsteknik

En ny intressant studie från Ipsos har utförts i grannlandet Norge som visar att 9 av 10 tror att utvecklingen av tekniska hjälpmedel kommer att göra det säkrare att bo hemma. De föreställer sig också att de kommer att använda fler tekniska hjälpmedel när de blir äldre för att kunna bo hemma så länge som möjligt. 75 % av de tillfrågade (1153 personer över 55 år) tror att videokommunikation med vårdpersonal kan göra det möjligt för dem att bo hemma längre.

Klicka här för att ta gärna del av den intressanta undersökningen.