Årets breddinförande 2019

Årets breddinförande 2019 tilldelades Skövde kommun under användarträffen i Stockholm den 27 mars med följande motivering:

”För att med en klar målbild, tydlig projektplan och stark kommunikation infört nyckelfri hemtjänst i hela kommunen. Lösningen är integrerad med verksamhetssystemet och innefattar brukarlås, portar och medicinskåp”

Skövde Nyheter uppmärksammade även den glada nyheten, läs mer i artikeln genom att klicka här.

Stort grattis Skövde!