Jokkmokks kommun rustar för framtiden

Som en del i sin digitaliseringsresa införde Jokkmokk kommun under hösten 2021 Phoniro Larmsystem på bland annat sina äldreboenden. Målet var att skapa större trygghet och välmående hos personal och de äldre.

Ida Åstot, verksamhetschef för vård- och omsorgsboenden för äldre i Jokkmokks kommun, berättar att man tidigare har haft en stor utmaning i att få larmen på äldreboenden att fungera. Det har skapat oro och stress i verksamheten när larmen inte har varit pålitliga. En annan utmaning i en sådan stor kommun som Jokkmokk är att avstånden mellan de olika äldreboendena ofta är långa. Därför fanns det ett stort behov av ett stabilt larmsystem och lösningar som ger personalen insikter om brukares mående, även på distans.

Stabilt larmsystem avgörande för verksamheten

Under hösten 2021 införde kommunen därför Phoniro Larmsystem i sin verksamhet, både på kommunens äldreboenden och gruppboenden för handikappomsorgen. Nu kan personalen känna sig trygga med ett stabilt larmsystem som svarar upp mot deras behov. När de boende larmar så får personalen larmet direkt i sin smartphone. Från samma smartphone kan de göra en enskild bedömning och prioritering innan de besöker den boende.

– Med Phoniro Larmsystem känner vi en trygghet i att det inte sker några avbrott. Och inom vården använder vi så otroligt många olika system som äter upp tid och skapar stress. Då ställs det krav på att de system vi implementerar är lätta att använda. Phoniro är väldigt användarvänligt och enkelt att förstå, berättar Ida.

Tekniken ett komplement, inte en ersättning

Att komma igång med Phoniro Larm har gått snabbt och Ida upplever att samarbetet med leverantören har gått väldigt bra. Hon tillägger att inkörningsperioden är det som tagit tid, att få in rutinerna, men att personal och brukare är oerhört positiva till den nya lösningen.

– Vi ser lösningen som ett komplement för de äldre och de med funktionsvariationer, och inte att det ska ersätta personalens insats helt och hållet. Den ska finnas där för att förenkla personalens arbete och få brukare ska känna sig mer fria och att de klarar av saker själva, säger Ida.

Hon ser positivt på möjligheten att addera fler lösningar till Phoniro Care framöver, IT-systemet som Phoniro Larmsystem är en del av. Detta för att minska avstånden mellan personal och brukare. Planen är till exempel att implementera en annan lösning från Phoniro, Digital Tillsyn. Den lösningen gör det möjligt att ersätta fysiska tillsynsbesök med kamera-tillsyn, något som upplevs tryggare av omsorgstagarna och som effektiviserar verksamheten.

Skapar trygghet och säkrar framtiden

Att använda smarta digitala lösningar är en hög prioritet hos Jokkmokk kommun. De ser sig ständigt om efter digitala lösningar som kan effektivisera verksamheten och öka tryggheten och välmåendet hos den äldre befolkningen. Idas tips till andra kommuner som precis påbörjat sin digitaliseringsresa eller är på god väg, är att tänka framåt och långsiktigt, snarare än att enbart fokusera på dagens behov då dessa snabbt kan ändras.

– Tekniken är så pass utvecklad idag, och den vill vi ta vara på. Vi som kommun vill ligga i framkant vad gäller digitalisering för att förenkla vardagen för vår personal och våra äldre. Möjligheten att växa digitalt och skala upp med fler digitala lösningar vartefter behoven växer är den största fördelen med Phoniro, säger Ida.

Vi önskar Jokkmokks kommun fortsatt lycka till i arbetet med att införa trygghetsskapande välfärdsteknik!


Klicka här för att ladda ner artikeln som PDF

Med Phoniro Larmsystem känner vi en trygghet i att det inte sker några avbrott.

Ida Åstot
Verksamhetschef, Jokkmokks kommun