Luleå kommun ligger i framkant

På Luleå kommun vill man ständigt ligga i digital framkant för att förnya och förbättra sin verksamhet. När det sprillans nya boendet Kronans vård- och omsorgsboende öppnade sina dörrar för brukare under mars 2021 var det därför en självklarhet att starta upp med ny teknik. Bland annat med larmsystemet Phoniro 6000.

Det var när fem vård- och omsorgsboenden i Luleå flyttade sina verksamheter till ett gemensamt och nytt boende i helt nya lokaler som tanken om en digital nystart uppkom. En utmanande men kul process, som satte i gång mitt i en rådande pandemi, berättar Agneta Olsson och Annika Wilbaste Lindbäck, enhetschefer på Kronans vård- och omsorgsboende.

–Vi såg det som ett bra tillfälle att införa ny teknik i våra nya lokaler. Vi gillar att få vara först att prova olika tekniker och ligga i digital framkant. Och drivkraften finns både bland medarbetare och från kommunens håll. Mitt i en pandemi kände vi att det här gör vi tillsammans.

Centralt i digitaliseringsprocessen var ny larmteknik. Larmhanteringen på särskilda boenden är en central del av verksamheten som måste fungera sömlöst. Personalens larmtelefoner är ett viktigt verktyg i deras arbete för att säkerställa alla boendes välmående och trygghet. Och tidigare lösningar hade inte gett den flexibilitet, effektivitet och möjlighet till anpassning som de önskade.

Enkel och effektiv implementering

Eftersom Kronans boende var nytt så hade ingen tidigare teknik testats i just de lokalerna. Därför valde Luleå kommun att införa Phoniro 6000 i verksamheten, berättar Henric Barsk, Central projektledare i Luleå.

–Eftersom Kronan var en ny satsning såg vi en möjlighet till att arbeta mer modernt med appar och koppla på fler komponenter. Vi hade vissa nätverksproblem till en början, men annars gick införandet av Phoniro 6000 väldigt smidigt och var lyckat.

Välintegrerat system med flera användningsområden

Gemensamt för många andra larmsystem i branschen är att de är avgränsade till just larmhantering, och inte har något IT-stöd i resten av verksamheten. Phoniro 6000 är ett modernt larmsystem för särskilt boende som fungerar annorlunda. Här kan boende larma direkt via en larmknapp som den boende bär exempelvis som ett armband eller halsband, och larmet når sedan personalen direkt i deras smartphone där en bedömning och prioritering kan göras.

Larmsystemet är bara en av flera lösningar som kan integreras med Phoniro Care. Det innebär att du kan koppla på fler användbara lösningar och integrera med andra tekniker. I Luleå kommun valde man till exempel att införa boendelås, där medarbetarna kan låsa upp de boendes dörrar med hjälp av sina mobiltelefoner, samt digitala medicinskåp där behörigheter sätts i systemet och öppningar kan enkelt följas upp i Phoniro Care. Phoniro E-tillsyn (digital tillsyn) och E-tillsyn vid larm ingick också i leveransen men kommer införas vid ett senare tillfälle.

– Vi ser många fördelar med Phoniro 6000 och Phoniro Care. Lösningen är mer användarvänlig och gör det enkelt att hålla koll på information när allt är samlat i våra smartphones. Med boendelås och medicinskåp behöver vi aldrig oroa oss för att obehöriga personer kommer åt fel saker eller att nycklar hamnar på vift. Phoniros lösningar både förenklar arbetet för medarbetare och ökar tryggheten och friheten för de äldre, säger Agneta och Annika.

Framtiden är ännu mer digital

För Luleå kommun och deras nya boende Kronan har nyttorna med Phoniro varit många. Och med sitt framåtsträvande och innovativa tankesätt är detta bara början på vad de kan åstadkomma tillsammans. Förutom nyfikenheten och drivkraften från medarbetare och personal på boendet, är samarbetet med leverantören en viktig del för att lyckas, menar Henrik.

– När man gör en digitaliseringsresa är det viktigt att göra förarbetet och tänka igenom sina behov noga. På så sätt blir själva implementeringen enklare sedan. Håll utbildningar med personal så nära inpå förändringen som möjligt, och se till att ha ett bra samarbete med leverantören. Vi har fått ett bra stöd från Phoniro hela vägen och det är vi tacksamma för.

Stort lycka till, Luleå kommun, i ert fina digitaliseringsarbete!


Klicka här för att ladda ner artikeln som PDF

Phoniros lösningar både förenklar arbetet för medarbetare och ökar tryggheten och friheten för de äldre.

Agneta Olsson och Annika Wilbaste Lindbäck
Enhetschefer, Kronans Vård- & Omsorgsboende