Lyckat införande av välfärdsteknik i Karlshamn

Karlshamns kommun ser tydligt de stora fördelarna med välfärdsteknik inom äldreomsorgen. De har rullat ut flera digitala lösningar för att trygga tillvaron för sina boende och skapa bättre förutsättningar för personalen.

En stor utmaning inom äldreomsorgen är personalens tidsbrist, och en av tidstjuvarna är den ständiga jakten på rätt nycklar, till brukarnas dörrar och till medicinskåp. Tid som numera kan sparas tack vare digital nyckelhantering och funktioner som effektiviserar besöken hos brukare. Karlshamns kommun
har sedan 2016 digitala lås från Phoniro och lösningen Tid&Insats som innebär att de kan planera och registrera besök. Det sparar tid och gör att personalen kan lägga resurserna på rätt sak – brukarna.

Sedan årsskiftet har man i kommunen även installerat närmare 250 medicinskåp med Phoniros lösning Medic – skåp som kan öppnas via samma app som de digitala låsen. Något som har underlättat för personalen oerhört, menar Anneli Ritzman, Systemförvaltare på Karlshamns kommun.

Allt sköts i appen

Med de digitala låsen och medicinskåpen kan hemtjänsten smidigt komma åt läkemedel och brukarnas dörrar med hjälp av en app i mobilen, istället för all tidskrävande hantering av fysiska nycklar. Detta innebär att personalen inte längre behöver lägga tid på att hämta nycklar, oroa sig för att de ska ta med
sig fel nyckel eller att de ska tappas bort.

– En stor fördel som vår personal ofta uttrycker är att de kan ha allt samlat i appen. Där kan de sköta inte bara nyckelhantering utan också dokumentationen, säger Anneli.

En annan fördel med digital nyckelhantering är den ökade säkerheten, eftersom man kan garantera att ingen obehörig har tillgång till medicinskåp eller kan ta sig in i brukares hem. I Karlshamn har man även infört tvåfaktorsautentisering, för att säkerställa att inte obehöriga kan logga in i appen.

Alla ska med på resan

På frågan om hur det gick att implementera de nya lösningarna och det nya arbetssättet svarar Anneli att personalen redan från start förstod nyttan med tekniken och att det gick väldigt smidigt att komma igång med appen. Även brukare har varit positiva och känner sig tryggare.

Hon tillägger dock att det är viktigt att personalen verkligen är med på resan och använder lösningarna på rätt sätt för att det ska bli ett så bra resultat som möjligt. Risken finns annars att man snabbt köper in något och inte utnyttjar det fullt ut.

– Mitt tips är att inte införa alltför stora förändringar på en gång, utan gradvis, och låta det ta sin tid. Och framför allt ska man se till att utbilda personalen så att alla använder tekniken på rätt sätt, säger Anneli.

Planer på fortsatt digitalisering

I Karlshamns kommun är man ständigt nyfikna och öppna för att utveckla såväl den teknik man redan har inom äldreomsorgen som att hitta nya lösningar som effektiviserar och förenklar livet och arbetet ytterligare.

– Till hösten ska vi införa digital signering och vi tittar just nu på hur vi skulle kunna använda oss av digital tillsyn med hjälp av bland annat Phoniro. Det blir en spännande resa! avslutar Anneli

Vi önskar Karlshamns kommun lycka till i det fortsatta arbetet att digitalisera äldreomsorgen!


Klicka här för att ladda ner artikeln som PDF

En stor fördel som vår personal ofta uttrycker är att de kan ha allt samlat i appen.

Anneli Ritzman
Systemförvaltare på Karlshamns kommun