Uppvidinge kommun – minskat svinn av mediciner

Uppvidinge kommun är ett bra exempel på hur driven och motiverad personal lyckats införa flera digitaliseringsprojekt i sin äldreomsorg. Kommunen har många projekt bakom sig och bland det senaste de har infört är digitala medicinskåp för en säkrare läkemedelsförvaring.

Äldreomsorgen i Uppvidinge kommun fokuserar mycket på att effektivisera och säkra sin verksamhet bland annat genom att införa välfärdsteknik i olika former. Det är viktigt att det blir en lösning som underlättar för personalen men alltid med fokus på den äldre. Anna-Lena Thorén, enhetschef på Solgården Norrhult, och Lena Eriksson, systemförvaltare på Uppvidinge kommun, är två eldsjälar som har jobbat flera år med införande av digital teknik i kommun och har drivit många digitaliseringsprojekt genom åren.

”Vi vill framåt hela tiden. Vissa saker hade vi redan velat införa, men man kan inte hinna att göra allt samtidigt. Den största drivkraften för att digitalisera är att vi kan bli mer effektiva när vi väl är igång. Digitalisering ökar även valfriheten och ger mer möjligheter för den äldre att kunna sköta sig själv. Det är väldigt viktigt”, menar Anna-Lena.

Exempel på teknik som Uppvidinge kommun infört för att effektivisera och säkra kommunens äldreomsorg är bland annat ett nytt verksamhetssystem, system för tid- och insatsregistrering, larm och robotkatter. I augusti 2020 införde kommunen även digitala medicinskåp, Phoniro Medic, för att få en bättre kontroll och minska svinnet av mediciner. Phoniro Medic är ett medicinskåp som öppnas med en mobiltelefon och med möjlighet att få sammanhållen statistik på vem som öppnade skåpet och när.

”Vi sköter det mesta via mobiltelefonen så det blir väldigt smidigt att även kunna hantera medicinskåpen via telefonen”, menar Anna-Lena.

Snabbt och enkelt införande

Uppvidinge kommun införde inledningsvis tio medicinskåp på ett av kommunens äldreboenden och knappt ett halvår senare infördes ytterligare tio skåp på ett annat boende i kommunen.

”Det brukar vara mycket att planera inför ett införande av digital teknik, innan man kan gå live, säger Anna-Lena. Införandet av skåpen gick dock relativt enkelt. Vi var tre personer som deltog vid införandet. Det största jobbet var att starta upp skåpen, det vill säga montera ett batteri i varje skåp och sedan koppla dem till mobilappen. Därefter hade vi genomgång med personalen. Efter det att apparna var nedladdade på telefonerna så fungerade det väldigt smidigt”.

Minskat läkemedelssvinn

Med hjälp av Phoniro Medic kan Uppvidinge kommun på ett smart och effektivt sätt minska svinn av läkemedel på sina boenden. Även risken för att brukaren av misstag tar sin medicin felaktigt minskar.

”Jag tycker det är jättebra, det har blivit mycket säkrare efter införandet av skåpen. Nu kan vi mycket enklare ha kontroll och minska läkemedelssvinnet”, berättar Lena.

Ytterligare en fördel är att inga fysiska nycklar behövs vilket spar tid för personalen. De slipper hantera kvittering av nycklar och framför allt oron att ha med sig rätt nyckel eller än värre att tappa bort en nyckel. Det är dessutom nu mycket lättare att ha kontroll på behörighet, som också kan snabbt och enkelt ändras vid behov. ”Tack vare skåpen kan vi nu styra accessen på distans och få information om vem som öppnade skåpet och när. Det ger en trygghetskänsla”, menar Anna-Lena.

Digitaliseringsplaner framåt

Planerna för digitalisering är många. Dels vill kommunen införa digitala lås på både äldreboenden och i hemtjänsten. ”Att slippa fysiska nycklar och taggar och ha samma låssystem på alla byggnader och dörrar skulle ge stort mervärde. ”Vi har så många personal i omlopp, vilket gör det svårt att hålla koll på alla nycklar. Digitala nycklar gör det mycket säkrare och effektivare samtidigt som vi kan ha kontroll på vem som har besökt en brukare och när”, säger Lena.

Digital nattillsyn är också intressant att titta närmare på. ”Eftersom vi är en glesbygdskommun skulle nattpatrullen spara mycket tid med att införa tillsyn på distans”, menar Anna-Lena.

Annan intressant digital teknik, förutom fler robotkatter och plattor för att underlätta möten med anhöriga, är VR-glasögon, aktivitetsspel och läkemedelsautomater. Även GPS-larm till kommunens planerade demensboende kan bli aktuellt.

Det kommer med andra ord hända mycket på kommunen när det gäller digitalisering av verksamheten och detta bland annat tack vare driven och motiverad personal som Anna-Lena och Lena.

Stort lycka till, Uppvidinge kommun, i ert fina digitaliseringsarbete!


Klicka här för att ladda ner artikeln som PDF

Den största drivkraften för att digitalisera är att vi kan bli mer effektiva när vi väl är igång.

Anna-Lena Thorén
Enhetschef på Solgården Norrhult, Uppvidinge kommun