Söderhamns kommun skapar en tryggare äldreomsorg

Sedan Söderhamn kommun infört välfärdsteknik från bland annat Phoniro har responsen från medarbetare och boende varit mycket positiv, och fler lösningar ska tillkomma.

Hans Eklund och Ulf Sehlin har båda jobbat inom kommunen i närmare 40 år, och sedan fem år tillbaka sköter de allt som rör välfärdstekniken inom äldreomsorgen på Söderhamns kommun. Ett arbete som de båda brinner för och där de gärna själva är de som kopplar upp och installerar tekniken. De har sedan två år tillbaka utökat personalstyrkan med Ena Jusufovic. Hon kommer från arbete inom hemtjänsten med bland annat planering och tillförde gruppen goda kunskaper inom till exempel lifecare.

– Vi har många idéer på vad vi vill göra framöver och sedan en tid tillbaka har vi en driven chef som inte bara delar vårt teknikintresse, utan som också kan driva de idéer vi har för att skapa en tryggare och bättre äldreomsorg framåt.

Stor framgång med digitala lås

Idag har kommunen två lösningar från Phoniro, digitala lås på både ordinärt och särskilt boende samt digital tillsyn, med en plan om att införa flera framöver. Digitala lås i ordinärt boende införde kommunen redan för ett antal år sedan för att sedan även testa lås på ett särskilt boende. Något som visade sig ge en mycket positiv respons.

– De digitala låsen har blivit en av våra bästa framgångar inom kommunen, med en otrolig respons från både personal och boende. Nu har vi en plan på att installera ytterligare 70–80 lås på existerande boenden, och det finns även planer för ett helt nytt boende där låsen ska vara standard, berättar Ulf Sehlin.

Ulf tillägger att personalen är mycket glada över att de numera slipper hantera fysiska nycklar och att det känns säkrare när de går in i bostäder. Inte minst på deras demensboenden, där det bland annat blivit tryggare för de boende då de inte längre kan gå in till varandra okontrollerat.

Tänk långsiktigt vad gäller kostnader

Att införa nya digitala lösningar kan för många förknippas med höga kostnader, men enligt Ulf och Hans bör inte kostnaderna vara det som styr beslutet att införa teknik som underlättar för omsorgen. Och att man bör se på kostnadsfrågan ur ett långsiktigt perspektiv.

– Det finns många vinster som inte bara handlar om kostnadsbesparing. Säg till exempel att tekniken innebär att en brukare kan handla själv, i stället för att få hjälp. Det sparar tid och resurser och det blir en bättre arbetsmiljö för personalen, säger Hans.

Bygg ett team med ansvar för förändringen

På frågan om vad andra kommuner ska tänka på när de ska införa ny digital teknik, är Hans och Ulfs främsta tips:

– Tänk igenom vad och varför ni vill införa något i er verksamhet. Ni behöver en målsättning, och inte bara göra det för att något nytt har tillkommit på marknaden, säger Hans.

De påpekar också vikten av att sätta ihop ett team, eller en organisation, som har ansvar för projektet, med personer som är väl inlästa på tekniken och som ser till att hela kedjan fungerar – från idé till genomförande.

Var lyhörd inför behov hos boende och personal

Ett annat tips från Ulf och Hans är att vara lyhörda inför vilka behov som finns och att lyssna på vad såväl personal som boende uttrycker.

– Vi träffar många brukare och personal när vi är ute och installerar. Då kan vi prata med dem och bilda oss en uppfattning om deras behov, berättar Ulf. Till exempel är de larm vi har idag i ordinärt boende bundna till bostaden, men flera som bor på våra boenden har uttryckt intresse för att kunna röra sig mer ute i samhället. Det i sin tur har lett till att vi börjat undersöka möjligheterna med mobila trygghetslarm.

Mer teknik från Phoniro framöver

Inte så långt bort i framtiden planerar Hans och Ulf att införa digitala medicinskåp från Phoniro. En stor vinst med digitala medicinskåp är att det blir en säker hantering, då bara den som har behörighet kan komma in/låsa upp. Det leder till ökad säkerhet och trygghet både för personalen och de boende, säger Ulf.

Att det finns fördelar med att samla all teknik i samma system, från en och samma leverantör, håller både Ulf och Hans med om.

– Det blir alldeles för rörigt med olika leverantörer och system. Därför vill vi samla så mycket vi kan via Phoniro, avslutar Hans.

Vi önskar Söderhamns kommun lycka till i det fortsatta arbetet att satsa på välfärdsteknik!


Klicka här för att ladda ner artikeln som PDF

De digitala låsen har blivit en av våra bästa framgångar inom kommunen

Ulf Sehlin