Storumans kommun stärker upp med smart teknik

Sedan Storuman införde sin nya digitala teknik har arbetet underlättats på kommunens äldreboenden. Larmsystemet Phoniro 6000 skapar trygghet för både personal och brukare, och Phoniro Medic gör medicinförvaringen säkrare samtidigt som personalen slipper nyckelkrångel.

Maria Norberg är enhetschef på demensboendet Blåsippan i Storuman. Hon har jobbat inom äldreomsorgen på kommunen i närmare 30 år och ser positivt på den nya välfärdstekniken.

– Digitaliseringen går framåt! Vi arbetar aktivt med att undersöka vad vi kan använda oss av och vilka funktioner vi skulle kunna ha nytta av, säger Maria.

En gemensam lösning i hela kommunen

Utöver rollen som enhetschef är Maria systemförvaltare av Phoniros tjänster inom kommunen. Hon kan hantera och överblicka alla larm och medicinskåp i IT-systemet Phoniro Care. Det är en roll hon delar med en annan enhetschef i Tärnaby, ett samhälle cirka 13 mil från Storuman, som tillhör samma kommun.

För att kunna samarbeta inom den geografiskt stora kommunen och mellan de olika boendena, har den gemensamma användningen av Phoniros larm och medicinskåp varit till stor hjälp. Innan de nya larmen installerades fanns många olika lösningar i kommunen och vissa boenden saknade larmsystem helt och hållet.

– Vi enhetschefer bestämde oss för att gå över till ett nytt gemensamt system. Nu kan vi hjälpas åt! När ett annat boende upptäcker ett problem kan vi visa hur vi gjorde för att själva lösa det. Det är även en stor fördel för personal som arbetar på flera olika boenden, för nu är alla vana att jobba med Phoniros produkter, berättar Maria.

Loggning och upplåsning av medicinskåp i telefonen

Phoniro Medic används idag på två av kommunens boenden, vilket säkerställer att endast behöriga kommer åt läkemedel. Systemet loggar när ett skåp öppnas och vem som öppnar det. Digitala lås innebär också att personalen inte längre behöver springa fram och tillbaka för att hämta rätt nyckel.

– Personalen tycker att det bästa med medicinskåpen är att slippa hanteringen av nycklar, något som varit ett tidskrävande moment i deras dagliga arbete, säger Maria.

Snabbt och smidigt införande av larm och medicinskåp

Storumans kommun har arbetat i etapper med att införa Phoniros larmsystem. Till en början var det boendena Blåsippan och Sibyllagården som testade larmsystemet, vilket innebar att Maria och hennes kollegor kunde lära sig av processen när larmen installerades på övriga boenden.

– Införandet fungerade väldigt smidigt. De som införde lösningen var jätteduktiga. Totalt sett gick det väldigt fort att komma igång med allt, ungefär två veckor efter installation, och då hade vi redan Phoniro Care. Vi fick en utbildning i början och har fått jättebra support hela tiden, säger Maria.

Marias tips till andra kommuner som vill införa ny teknik är dels att noggrant tänka igenom vilka effekter man vill uppnå, dels att ha en tydlig ansvarsfördelning när tekniken väl ska införas.

– Tänk igenom ordentligt vilka funktioner som gynnar just er verksamhet. Och utse en person från början som håller i projektet med att införa den nya tekniken. Det blev inte så bra när alla enhetschefer hade ett delat ansvar. Det krävs ledning, och att personalen informeras i god tid.

Vi önskar Storumans kommun lycka till i det fortsatta arbetet att satsa på välfärdsteknik!


Klicka här för att ladda ner artikeln som PDF