Förväntad stark utveckling med JoiceCare

Sedan Phoniros köp av JoiceCare, marknadsledare för e-tillsyn, hösten 2016 har bolaget haft en mycket stark utveckling. För att ytterligare renodla verksamheten har alla tillgångar avseende tillsynsroboten Giraff avyttrats.

Phoniro förvärvade JoiceCare under sensommaren 2016. Sedan dess har bolaget uppvisat en mycket stark utveckling där bland annat nettoomsättningen ökade med över 80% från 2015 till 2016. Bland annat har avtal tecknats med kommunerna i Norrbottens län, samtliga 15 dalakommunerna via Landstinget Dalarna och Karlskrona kommun vilket ytterligare befäster JoiceCares marknadsledande position inom e-tillsyn.

Under hösten 2017 kommer Phoniro att lansera nästa generations e-tillsyn som kombinerar styrkorna med JoiceCare Nattfrid och Phoniros e-tillsyn. Lösningen kommer att vara bakåtkompatibel så att tidigare investeringar i de båda lösningarna och pågående utrullningsprojekt kan återanvändas.