Välkommen Magnus Jonsson, ny VD på Phoniro

Magnus Jonsson har utsetts till ny VD för ASSA ABLOY-ägda bolaget Phoniro AB, som är en marknadsledare inom välfärdsteknik för äldreomsorg. Han efterträder Pontus Björnsson som lett bolaget sedan 2015.

Magnus har under flera år jobbat som konsult och har lång erfarenhet av internationalisering. Han var bland annat med och startade upp affärsdelen Senior Care på ASSA ABLOY Global Solutions och deltog även vid förvärvet av Phoniro 2018.

– Det är fantastiskt roligt och inte minst väldigt motiverande att få arbeta inom just detta område. Ju bättre vi lyckas, desto bättre kan vi skapa ett rikare och mer självständigt liv för de ökade antalet äldre. Samtidigt effektiviserar vi och skapar mindre stress för de som arbetar inom äldreomsorgen, säger Magnus Jonsson.

Phoniro var det första bolaget som ASSA ABLOY Global Solutions förvärvade till den nya affärsdelen Senior Care. Under 2020 stärktes området ytterligare med det holländska bolaget FocusCura, ännu ett innovativt bolag med lång erfarenhet av digitala lösningar för äldreomsorgen.

– Mitt fokus framöver kommer att ligga på att tillsammans med alla engagerade och kreativa medarbetare, vidareutveckla våra innovativa och kvalitativa lösningar men också identifiera nya gemensamma områden för att skapa de bästa digitala lösningarna som verkligen gör skillnad för framtidens äldreomsorg, avslutar Magnus Jonsson.

Magnus tillträdde tjänsten 1 oktober i år.