Phoniro förvärvar Joicecare

 Phoniro Systems AB förvärvar Joicecare AB, pionjär inom e-tillsyn för vård och omsorg. Genom förvärvet blir Phoniro marknadsledare inom e-tillsyn för äldreomsorgen och befäster sin ledande position inom digitalisering av vård och omsorg.

”Joicecare var tidigt ute och har skapat kategorin e-tillsyn för vård och omsorg. De har idag en stark position med väl fungerande lösningar och omfattande kundimplementeringar på en marknad som förväntas växa snabbt framöver. Tillsammans blir vi en tydlig marknadsledare på e-tillsyn och kan erbjuda våra kunder en framtidssäker leverantör som förstår vård och omsorg”, säger Pontus Björnsson, vd Phoniro.

”E-tillsyn har blivit en alltmer kritisk del av våra kunders verksamhet som kräver mycket hög servicegrad. Genom att Joicecare blir en del av Phoniro möjliggörs ännu större satsningar på framtidens e-tillsyn både avseende utveckling och support. Vi ser även fram emot att kunna erbjuda våra kunder fler tjänster inom Phoniros väletablerade plattform för välfärdsteknik”, säger Martin Hultman, vd på Joicecare.

”Vi ser att allt fler kommuner och privata vård- och omsorgsgivare efterfrågar helhetslösningar inom välfärdsteknik. Det ger lägre totalkostnader och är framtidssäkert då nya tekniska lösningar introduceras. Phoniro Care är det tydliga svaret på detta med ledande positioner inte bara inom e-tillsyn utan även inom digital nyckelhantering, larmsystem och tid- och insatsuppföljning”, avslutar Pontus Björnsson.