Phoniros e-plattform för en tryggare äldreomsorg expanderar kraftigt i Norge

Phoniro AB har i ett samarbete med Telenor Objects AS levererat sin digitala plattform Phoniro Care till hela 21 norska kommuner i området Agder i Norge. Lösningen kommer trygga vardagen för flera tusen brukare inom både hemtjänst och särskilt boende.  

Som en del i en nationell satsning för att införa välfärdsteknik i hälso- och omsorgssektorn i Norge har 21 kommuner i området Agder gått samman och köpt in välfärdstekniska lösningar för både hemtjänst och särskilt boende. Lösningarna levereras av Telenor Objects AS där Phoniro AB är underleverantör.

I leveransen ingår Phoniros digital nyckelhantering för hemtjänst samt larmsystem för särskilda boende med tillhörande digital nyckelhantering. Både lås och larmsystem är smart sammankopplade i Phoniros digitala plattform, Phoniro Care, som ger kontroll och översikt över alla enheter och dess aktiviteter.

Med hjälp av denna välfärdsteknik kan nu kommunerna erbjuda en tryggare och lugnare vardag för många äldreomsorgsbrukare. Tekniken innebär även ökad kontroll och möjlighet till central administration, och inte minst minskad arbetsbelastning för personalen.

Avtalen har ett värde på runt 92 MSEK över en treårsperiod och är det största gemensamma inköpet av trygghets- och välfärdsteknik som hittills har gjorts i Norge. Kommunerna som omfattas i avtalen är Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Risør, Tvedestrand, Arendal, Froland, Grimstad, Lillesand, Birkenes, Iveland, Kristiansand, Vennesla, Songdalen, Søgne, Mandal, Marnardal, Audnedal, Åseral, Lindesnes och Kvinesda.