Medic – Digitalt Medicinskåp

Mediciner måste hanteras och administreras på ett säkert och effektivt sätt för att garantera patienternas välbefinnande. För att uppnå detta har Phoniro utvecklat en innovativ lösning som heter Phoniro Medic. Detta digitala medicinskåp möjliggör smidig och säker hantering av mediciner.

Lås upp digitala medicinskåp med personalens smartphone

För att underlätta nyckelhanteringen har vi möjliggjort att personalen låser och låser upp skåpen med en smartphone. Det behövs inga fysiska nycklar vilket sparar tid för personalen. Endast behörig personal kan låsa upp medicinskåpet genom att använda Phoniro Home Care-appen på sin smartphone. Home Care-appen loggar låshändelser och denna information skickas till Phoniro Care-plattformen för att kunna spåra vad som har hänt och när.

Personal som har behörighet att låsa upp brukarens ytterdörr med en digital nyckel i sin mobiltelefon kan få utökad behörighet att även låsa upp brukarens digitala medicinskåp. Alla upplåsningar loggas för kvalitetssäkring. Med denna förstärkta kvalitetssäkring får kommunen en spårbarhet i vem som öppnade och när det skedde.

För kommuner som redan använder Phoniro Digital Nyckelhantering blir införandet av Phoniro Medic ännu enklare. Alla relevanta uppgifter är redan inlagda i systemet, vilket gör implementeringen smidigare. Medicinskåpet placeras hos brukarna och kopplas sedan samman med det befintliga IT-system av systemadministratören.

Digitala medicinskåp även för särskilda boenden

Phoniros digitala medicinskåp är även anpassat för användning inom särskilda boenden. Detta innebär att äldre eller personer med särskilda behov kan dra nytta av den säkra och effektiva hanteringen av sina mediciner, vilket ger dem en tryggare och mer bekväm vårdmiljö.

Sammanfattningsvis är Phoniro Medic en innovativ lösning som effektiviserar hanteringen av mediciner och säkerställer att endast behörig personal har tillgång till dem. Genom att använda Phoniro Home Care-appen och integrera det digitala medicinskåpet med befintliga system möjliggörs spårbarhet och kvalitetssäkring. Detta tekniska framsteg kommer att gynna både vårdpersonal och patienter genom att skapa en säkrare och mer effektiv vårdmiljö.

Ladda gärna ner vårt produktblad om Phoniro Medic

Digitalt Medicinskåp Medicinförvaring Phoniro