Fallsensor

Smile Fall är utvecklad för att upptäcka hårda fall i situationer där användaren själv inte kan trycka på knappen efter ett fall. Det kan till exempel vara:

  • Man halkar och faller bakåt
  • Fall på grund av svimning
  • Man snubblar på något och faller framåt

Självklart kan användaren trycka på knappen och skicka ett larm manuellt också.