Fast Kamera

FOSCAM C2M

Detta är den mest populära kameran av våra två alternativ.
Den har en vidvinkelbild som ger en stor översiktsbild av
hela rummet på en gång. Placera den på ett sängbord, en
hylla, på en vägg eller i taket. Den lilla och smidiga kameran
har en stark magnet i foten vilket gör att den även går att
fästa mot en metallyta.

Vid montering ställer du enkelt in kameran så att den
ger en fullständig vy av rummet. Denna modell har ingen
status-LED vilket gör att brukaren inte upplever något som
stör när kameratillsynen utförs.

När det är ljust i rummet visar kameran en färgbild, men när
det är mörkt i rummet visas en svart-vit bild.