Medic Mini – Medicinskåp i mindre format

Med vår vidareutveckling av Medic medicinskåp tar vi säker läkemedelshantering till en helt ny nivå. Vi har adderat en mängd funktioner som gör Phoniro Medic Mini till det självklara valet för moderna verksamheter. 

Mediciner ska lagras på ett sätt som gör att de är säkra och kan administreras på ett effektivt sätt. Endast behörig personal ska ha tillgång till dem. Processer och policys i hemtjänstorganisationer bör innefatta hur säker åtkomst till mediciner hanteras. 

Hur fungerar Medic Mini medicinskåp?

Medic kommer i två olika storlekar, där det nya Medic Mini går att montera inuti det större Medic. Att göra en sådan montering tar endast 1-2 minuter, och du behöver inga specialverktyg. Endast behörig personal kan låsa upp medicinskåpen. För att göra det ännu mer användbart så kan ni kan ha olika behörigheter på respektive skåp. Detta slås på i Phoniro Care av vår applikationskonsult, och efter att det är påslaget kan det användas till alla våra låsenheter som finns installerade i hela er verksamhet. Det vill säga inte bara till medicinskåp utan även till Phoniro Lock, Any Entrance och Main Entrance.

Man öppnar Medic med hjälp av en smartphone med Home Care-appen. Samma app används för att låsa upp Phoniro Lock på omsorgsmottagarens ytterdörr och för att närvaromarkera. Detta bidrar till en obruten kedja av händelser som loggas och som enkelt kan följas upp i vårt sammanhållande system, Phoniro Care.

Ett bra medicinskåp ska vara:

Säkert

Bara de som har rätt behörighet kan öppna omsorgstagarens medicinskåp. Om Medic Mini har monterats inuti ett stort Medic kan det vara olika behörighetsnivåer på respektive skåp.

Tryggt

Utöver öppning av skåpet loggas nu även stängning och nödöppning. Detta gör att uppföljningen kan bli ännu mer detaljerad om det skulle behövas.

Resurseffektivt

Vi har gjort elektroniken mindre energikrävande, vilket gör att det går längre tid mellan batteribyten. Vi har också bytt batterityp vilket kommer skapa bättre ekonomi.

Kontakta din säljare redan idag för att höra mer om hur du kan få allra största nytta av Medic medicinskåp i din verksamhet.

Medicinskåp Medic Mini