Medicinskåp

Mediciner ska lagras på ett sätt som gör att de är säkra och kan administreras på ett effektivt sätt. Endast behörig personal ska ha tillgång till dem.

Phoniro har utvecklat Phoniro Medic, ett medicinskåp som personalen låser och låser upp med en smartphone. Det behövs inga fysiska nycklar vilket sparar tid för personalen. Endast behörig personal kan låsa upp medicinskåpet genom att använda Phoniro Home Care-appen på sin smartphone. Home Care-appen loggar låshändelser och denna information skickas till Phoniro Care-plattformen för att kunna spåra vad som har hänt och när.

Personal som har behörighet att låsa upp brukarens ytterdörr med en digital nyckel i sin mobiltelefon kan få utökad behörighet att även låsa upp brukarens medicinskåp. Alla upplåsningar loggas för kvalitetssäkring. Med denna förstärkta kvalitetssäkring får kommunen en spårbarhet
i vem som öppnade och när det skedde.

Om kommunen redan har Phoniro Digital Nyckelhantering blir införandet av Phoniro Medic ännu enklare då alla uppgifter redan finns inlagt i systemet. Phoniro Medic placeras ut hos brukarna och ansluts till det befintliga IT-systemet av kommunens systemadministratör.

Phoniro Medic finns även anpassat för användning inom särskilt boende.