Phoniro Main Entrance

När den digitala nyckelhanteringen är fullt utbyggd så innebär det stora besparingar för kommunen. Men för att dra nytta av systemets fulla potential är det viktigt att minimera hemtjänstens användande av vanliga nycklar på alla platser. Och för att slippa hantera nycklar eller olika portkoder till flerfamiljshus använder kan hemtjänsten med fördel använda Phoniro Main Entrance. Med denna smarta enhet öppnar man porten med samma app i mobiltelefonen som man använder till Phoniro Lock som sitter på omsorgtagarens ytterdörr.

Phoniro Main Entrance är nätansluten och är enkel att koppla mot det befintliga elslutblecket eller öppnaknapps-ingången. Enheten är enkelt omkopplingsbar för elslutbleck som är NO- eller NC-kopplade. Dessutom har den även en potentialfri utgång. Och om elinstallation blir omständlig finns även möjlighet att driva låset med batteri. Monteringen sker utan åverkan på dörr eller dörrkarm och installationen är helt osynlig. Och övriga boende i fastigheten blir inte påverkade av installationen av Phoniro Main Entrance eftersom det befintliga låssystemet eller vanliga nycklar går att använda precis som tidigare. Dessutom påverkar inte installationen skalskyddet eller dörrens brandklassning vilket är mycket viktigt. Alla upplåsningar, vem som gjorde den och vid vilken tidpunkt, registreras i Phoniro Care.

  • Passar alla dörrar med elslutbleck
  • Minskad tidsåtgång för personalen
  • Påverkar inte skalskyddet eller dörrens brandklassning
  • Ingen åverkan på dörr eller karm

Om elslutbleck inte finns på ingången monterar ni med fördel Phoniro Any Entrance i stället.