Rörlig Kamera

FOSCAM R2

Till skillnad från Foscam C2M, så är denna modellen panorerbar.
Det betyder att utföraren har möjlighet att styra
linsen på distans via utförargränssnittet. Linsens start- och
viloposition ställs enkelt in via adminstratörsvyn.

Kameran kan ställas på ett bord eller en hylla. Den kan även
monteras på vägg eller i taket. När det är ljust i rummet
visar kameran en färgbild, men när det är mörkt i rummet
visas en svart-vit bild.