Mot bättre kunskap om verksamhetens behov

Det har på senare år blivit vanligare för IT-leverantörer inom vård och omsorg att arbeta med användbarhet och utveckla system i samarbete med användare. Låter bra – men varför är det viktigt?

Mot bättre kunskap om verksamhetens behov