Driftsäkra lås skapar trygghet i Grums kommun

Grums kommun var en av de första i Sverige som anammade digital teknik inom äldreomsorgen. Redan för 15 år sedan införde de digitala lås för att effektivisera verksamheten, trygga tillvaron för sina boenden och öka driftsäkerheten.

En stor utmaning inom äldreomsorgen är begränsade resurser i form av personal, men med smarta digitala lösningar kan resurserna användas mer effektivt. I Grums kommun har införandet av digitala lås sparat otroligt mycket tid hos personalen och därmed hjälpt verksamheten att använda resurserna där de absolut behövs, när de behövs. Det berättar Evelina Holgersson, Larm/IT-ansvarig gemensam socialtjänst, på Grums Kommun.

Digitala nycklar i mobilen

Grums digitala låslösning omfattar, förutom mobilen, även en digital låsenhet som kompletterar det befintliga låset hos brukaren, samt ett IT-system som kallas för Phoniro Care. I systemet sköts bland annat behörighet och annan kontroll.

Tack vare de digitala låsen kan nu hemtjänsten öppna brukarnas dörrar med hjälp av en app i mobilen, istället för all tidskrävande hantering av fysiska nycklar. Detta innebär att personalen inte längre behöver lägga tid på att hämta nycklar, oroa sig för att de ska tappas bort eller att de ska ta med sig fel nyckel till fel brukare.

– Förutom att lösningen är användarvänlig och lätt att förstå hjälper det vår personal att spara tid. Man jobbar inte sällan gränsöverskridande, och tack vare de digitala låsen får de åtkomst till andra gruppers nycklar. På så sätt slipper man onödiga resor, säger Evelina.

En annan stor vinst är också att om flera personer ska besöka samma kund behöver de inte vänta in personen som har den fysiska nyckeln.

Phoniro Lock är en otroligt viktig funktion i det dagliga arbetet, menar Evelina. Det blir extra påtagligt och frustrerande för personalen om det blir någon driftstörning i systemet och de då måste ha med alla fysiska nycklar.

Driftsäkerhet och kvalitet en stor vinst

Utöver användarvänligheten menar Evelina på att driftsäkerheten är en av de största vinsterna med Phoniro Lock. Det skapar en trygghet i att veta att allt funkar som det ska.

– De digitala låsen är oerhört driftsäkra och av bra kvalitet. Vi har haft dem i 15 år och idag har vi cirka 230 lås inom äldrevården. Under de åren tror jag vi har skickat in en handfull lås på ren lagning. Annars har det bara varit rent underhåll, säger Evelina.

Skapar trygghet och sparar tid

Med de digitala låsen behöver inte brukarna tänka på att behöva släppa in någon, inte heller behöver personalen be om att få komma in.

– Med de digitala låsen kan våra brukare känna sig trygga med att endast legitimerad personal kan komma in i deras hem och det sparar också mycket tid genom att slippa leta upp rätt nycklar, säger Evelina.

Planer för framtiden

Den digitala utvecklingen går snabbt och Evelina menar på man ska vara lyhörd inför hur behoven förändras och hänga med i utvecklingen. Därför planerar kommunen ständigt för nya lösningar och utökar verksamheten inom äldreomsorgen vartefter ny teknik lanseras på marknaden.

– Just nu är vårt största fokus att byta ut de äldre systemen, detta för att ge oss rätt förutsättningar att anamma ny teknik och nya lösningar som inte systemen har stöd för idag, säger Evelina.

Utöver arbetet med att förnya system, har kommunen även infört flera olika lösningar för ny välfärdsteknik, som till exempel medicinrobotar. Teknik som möjliggör för ännu större frihet hos de äldre.

Ta ett steg i taget!

På frågan om Evelina har några tips till andra kommuner som planerar att införa digitala lås svarar hon:

– Börja med att se över hela flödet och var behovet är som störst. Det är bättre att satsa på ett område och göra det fullt ut där, än att satsa fullt ut på en gång och kanske bara komma halvvägs för att sedan behöva avbryta på grund av till exempel ekonomi. Ta ett steg i taget och skala upp vartefter!

Vi önskar Grums kommun stort lycka till i ert fina arbete med att digitalisera äldreomsorgen!


Klicka här för att ladda ner artikeln som PDF

Förutom att lösningen är användarvänlig och lätt att förstå, hjälper det vår personal att spara tid.

Evelina Holgersson
Ansvarig för Larm/IT, Grums Kommun