Robertsfors kommun vågar satsa på välfärdsteknik

Den lilla kommunen i Västerbotten har länge legat i framkant inom välfärdsteknik. De använder bland annat Phoniros digitala lås, larmsystemet Phoniro 6000 och GPS-larm på sina boenden.

Under de 38 år som Ewy Andersson har arbetat inom kommunens omsorg har mycket ny teknik tillkommit. Idag är hon avdelningschef för äldre och funktionshindrade och arbetet präglas av “digitalt först” – att först och främst leta efter digitala lösningar för att förbättra verksamheten.

– Digitaliseringen är viktig för att den frigör tid som personalen behöver till omsorgen. Och den nya tekniken gör det dessutom tryggt och bekvämt för de äldre, menar Ewy.

Digitala lås och trygghetslarm

Robertsfors kommun använder Phoniros nyckelfria digitala lås på sina boenden, som antingen öppnas med telefonen eller med en tagg. Ewy beskriver att låsen är smidiga och ger trygghet till varje enskild boende. Det enda hon vill tipsa om är att välja fler taggar till personalen eftersom det ibland är opraktiskt för dem att bära på saker och öppna dörren med telefonen samtidigt.

– Låsen höjer kvaliteten för den boende. De säkerställer att bara rätt person kommer in och att ingen heller råkar gå in i fel bostad. Att de boende vet det skapar lugn och trygghet, säger Ewy.

Kommunen använder larmsystemet Phoniro 6000 på de flesta boenden. Med hjälp av systemet kan personalen snabbt vara på plats när någon äldre behöver hjälp. Alla larm och vem i personalen som svarar på larmet loggas. För att äldre som inte alltid hittar hem ska fortsatt kunna gå ut erbjuder kommunen även GPS-larm. En smart lösning som gör de äldre trygga då det vet att de kommer få hjälp om de inte hittar hem.

– Larmen fungerar jättebra, det är hög kvalitet. Det är också praktiskt för oss att ha flera lösningar inom Phoniro och kunna samla data i samma system. Phoniro ger oss dessutom ett jättebra stöd, då vi får hjälp och råd när vi behöver.

Involvera flera

Ewy uppmanar andra som ska installera ny teknik att både involvera personal som jobbar nära verksamheten och att ta hjälp av IT-kunniga.
– Det är ju inte bara produkterna som ska fungera. Man behöver se till att det finns rätt förutsättningar, med till exempel stabil uppkoppling och man behöver se till att personalen är redo att använda den nya tekniken. Digitaliseringen är en utmaning på flera sätt, därför är det viktigt att få med alla, även de som arbetar direkt med de äldre. När tillsynskameror infördes var några i personalen oroliga över att deras roll skulle bli mindre viktig. Ewy berättar att de förändrade sitt perspektiv när de såg fördelarna för de boende, till exempel att de lättväckta slipper störas av nattpersonal.

Följ en röd tråd

Ewy berättar om hur viktigt det är att göra ett grundläggande arbete för att reda ut verksamhetens behov. Genom att samla in underlag från personal och chefer kan man fånga upp vilka behov som finns och vilka digitala lösningar som kan ge vilken effekt.

– Man måste lägga ner tid på detta förarbete och dessutom ha en röd tråd. Vart vill vi nu och på lång sikt?

Förändring kräver tålamod

Ewys bästa tips för den som vill satsa på ny teknik är att inte ge upp för tidigt när förändringen känns jobbig för att den är ny.

– Vi har haft mod att hålla i och hålla ut i förändring och utveckling. Man måste vara konsekvent när man testar något! Starta och stoppa inte för mycket. Det kräver tålamod innan man märker av vinsterna.

Vi önskar Robertsfors kommun lycka till i det fortsatta arbetet att satsa på välfärdsteknik!


Klicka här för att ladda ner artikeln som PDF

Digitaliseringen är viktig för att den frigör tid som personalen behöver till omsorgen. Och den nya tekniken gör det dessutom tryggt och bekvämt för de äldre.

Ewy Andersson
Avdelningschef, Robertsfors kommun